Nieuws
Floor Kist bij vertrek: ‘Het moet breder’

Na zestien jaar politiek actief te zijn geweest voor zijn partij GroenLinks zet Floor Kist er een streep onder. Zijn partij maakt geen deel uit van de nieuwe coalitie dus zat een voortzetting van zijn wethouderschap er niet in. En terugkeren naar de gemeenteraad wilde hij zelf niet. In een gesprek met Vlietnieuws maakt Floor Kist de balans op.

,,In 2014 kwamen we met drie mensen in de gemeenteraad. Jeroen van Rossum en ik waren nieuw. Het leek ons leuk deel uit te gaan maken van de coalitie. GBLV had er wel oren naar, de VVD niet. Dus werd het een combinatie van GBLV, VVD en D66. Na een half jaar begon het circus rond de Duivenvoordecorridor (bebouwing tussen Veursestraatweg en Vliet, waarbij grote verliezen bleken, red.). Wij zagen dat dat een pijnpunt werd. GBLV was wel klaar met de VVD. Toen is er drie maanden geformeerd. VVD eruit, wij en PvdA er in.’’

,,Wij brachten een enorme dosis energie. We hebben heel veel voor elkaar gekregen met dat college van B&W. In elke straat gebeurde wel iets. Een ambtenaar zei mij ooit dat we wel een miljoen euro per dag in de gemeente investeerden. Weet niet of het waar is, maar het zou best kunnen.’’

,,Destijds lag er al het kwestie van een extra Vlietbrug in Leidschendam. Iedereen had zich ingegraven. Het was een zo groot en zwaar onderwerp dat voortdurend boven de samenleving hing. Dat moest een keer afgelopen zijn. Dat hebben we toen beslecht; geen brug. Met de bouw in het Damcentrum zijn we vaart gaan maken. De mensen zaten daar voortdurend in een zandbak. We hebben de duurzaamheidsagenda uit de grond gestampt, de CO2-reductie, waterberging als vorm van klimaatadaptatie. Het scheiden van afval is er gekomen. De norm 30 procent sociaal bij woningbouw kwam tot stand.’’

,,De dynamiek binnen B&W was geweldig. We hebben ontzettend veel meters gemaakt. We hebben er ook met z’n allen de schouders onder gezet. Er was een goede verstandhouding ondanks verschillen in opvattingen. Bijvoorbeeld bij de komst van een asielzoekerscentrum op Schakenbosch. Daar stonden Frank Rozenberg (GBLV) en ik tegen over elkaar. Maar we hebben het toch netjes en zorgvuldig opgelost door de buurt erbij te betrekken. Maar ja, na een jaar zei de rijksoverheid ineens ‘het hoeft niet meer’. Daar heeft men nu spijt van.’’

In 2018 na de gemeenteraadsverkiezing koos GroenLinks ervoor om niet met VVD en CDA in een coalitie te stappen. ,,Die wilden wat anders met de brug en het afval. Daar wilden wij niet aan meewerken. Ik ben blij dat we dat toen niet hebben gedaan. Met name het verhaal rond de brug heeft de coalitie heel veel krediet gekost. Het heeft de coalitie 2,5 jaar in de greep gehouden. Zelfs de voorstanders waren geïrriteerd door de nieuwe discussie. Mensen willen duidelijkheid in plaats van onzekerheid. En het was evident dat de brug er niet zou komen. Politiek bestuurlijk heeft de brug heel veel schade opgeleverd. En die kwestie zoog heel veel energie uit de coalitie.’’

,,In de zomer van 2020 kwamen de coalitiepartijen naar ons met de vraag of we wilden komen helpen. Dat was nog voordat Arnold Brans van de VVD naar GBLV overstapte en ze hun meerderheid in de gemeenteraad kwijt waren. Wij hadden er niet veel trek in. Maar kan je middenin een coronapandemie ‘nee’ zeggen? Met de kans dat de coalitie zou breken en er drie maanden verloren gingen aan formeren van een nieuwe coalitie. Daar zat ook niemand op te wachten. Toen hebben we gezegd ‘laten we het dan maar doen’. Toen eisten we geen bezuinigingen op het sociaal domein, meer groen en een oplossing vinden voor de bouw op Schakenbosch.’’

,,Er lag toen een amendement aangenomen door de gemeenteraad dat tegenstrijdig was met de ruimtelijk kader voor Schakenbosch. Toen hebben we een constructie bedacht waarbij onderdelen van het amendement eruit werden losgetrokken en bij andere dossiers werden gevoegd. Collega Jan Willem Rouwendal heeft de gemeenteraad toen een brief geschreven met ‘sta ons toen het zo te doen’. GBLV (bedenker van het amendement, red.) heeft die nieuwe werkelijkheid toen in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad totaal gemist.’’

,,Toen ik wethouder werd trof ik een vermoeide organisatie aan. Door corona, de brug, de ene zetel meerderheid in de gemeenteraad. Qua dynamiek was er een groot verschil tot mijn eerste coalitie. Ik had een boodschappenlijstje wat we nog allemaal wilden doen. Maar er bewoog niets. En we hadden nog maar een jaar om dingen naar de gemeenteraad te brengen. Er was niet eens een schema wat er nog moest gebeuren. Het heeft drie maanden gekost de zaak weer in beweging te krijgen.’’

,,Met de VVD is het voor GroenLinks lastig samenwerken. Maar als je afspraken hebt lukt dat prima. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je moet wel respect hebben voor elkaars standpunten. Met het CDA is het lastiger goede afspraken te maken. Die springeriger. Voelen zich vaak klem gezet. Met D66 is goed te praten. Bij de PvdA gaat het erom hoe ze er zelf inzitten. Politiek trekt ego’s aan en sommigen hebben een iets te groot ego. ChristenUnie-SGP heb ik leren kennen als een partij met een stevige eigen mening die ze ook weten door te duwen. Het hebben van een stabiele fractie in de gemeenteraad waarmee afspraken te maken zijn is aan het einde van de dag het belangrijkste.’’

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing stond Floor Kist laatste op de kieslijst van GroenLinks. ,,Ik ben nu 56. Als ik eventueel weer wethouder was geworden was ik op mijn 60ste klaar en weer op de arbeidsmarkt gekomen. Te laat voor een nieuwe loopbaan. En als gemeenteraadslid wilde ik niet terug keren. In 2018 kwam ik wel in de raad. Als oud-wethouder weet je heel veel. Dan kun je zurig je opvolgers gaan bejegenen maar dat is niet mijn stijl. Ik was blij dat ik in het presidium van de gemeenteraad terecht kwam, voorzitter van een commissie werd en talrijke werkgroepen aanvoerde. Zo heb ik het toen voor mijzelf ingevuld. Maar dat wilde ik niet nog eens 4 jaar doen.’’

Op de vraag of er niet ook andere dingen achter de schermen binnen GroenLinks speelden die hem tot zijn besluit de politiek te verlaten hebben gebracht, zwijgt Floor Kist minzaam. Zo wil hij ook niet in gaan op de motie van afkeuring die hij recent, mede door toedoen van zijn eigen partijgenoten, nog aan de broek kreeg. Een actie van GroenLinks die hem hoe dan ook diep geraakt moet hebben.

Over de nieuwe coalitie is hij kort: die gaat de rit van vier jaar uitzitten. Binnen GroenLinks zijn eind 2021 wel stemmen opgegaan om in een mogelijk bondgenootschap met VVD en GBLV te stappen. Dit vanuit de gedachte dat er een einde moest komen aan de vijandschap tussen sommige politici van beide partijen die de lokale politiek al tien jaar in hun greep hield, en eigenlijk verlamde. Uiteindelijk werd besloten niet met beide liberale partijen om tafel te gaan zitten. ,,Het was niet de voorkeursvariant, de liberalen en wij’’, aldus Floor Kist.

Een oordeel over het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 spreekt hij niet uit. ,,Het gaat erom hoe het ingevuld wordt. Er spelen zoveel vraagstukken waarbij het niet uitmaakt of je het over rechts of over links doet. Het moet gewoon gebeuren. Neem de energie omwenteling, de tweedeling in de maatschappij, de woningcrisis. Allemaal zaken die je niet over rechts of links kunt oplossen. Het moet breder.’’

Terugkijkend is hij trots op de aanpassing van het sociaal kompas waardoor het ervoor zorgen dat de inwoner weer op eigen benen kan staan, centraal is komen te staan. En op de vier ‘bouwstenen’ waarmee de basis is gelegd voor de Omgevingsvisie van de gemeente waardoor mobiliteit anders vorm wordt gegeven, groen centraal staat, en bij nieuwbouw de onderste etages bestemd worden voor winkels, voorzieningen en sociale woningen.

,,Waar ik spijt van heb? Het scheiden van afval waar ik in mijn eerste periode als wethouder mee ben gekomen. Ik heb dat proces niet goed gemanaged. Ik heb het niet kunnen beheersen waardoor VVD en CDA er mee de boer op konden gaan. Het werd een politiek item dat voortdurend kon ontploffen, of het nu wel of niet op de agenda van de gemeenteraad of een commissie stond. VVD en CDA hebben dat voor politiek gewin uitgebuit. Ik heb ze dat cadeau gegeven. Terwijl het later wel allemaal is ingevoerd.’’

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter