Nieuws
Oranjekwartier Voorburg: renovatie

Renovatie in plaats van sloop/nieuwbouw; dat vragen de bewoners van 96 sociale woningen in het Oranjekwartier Voorburg. Zij hebben hun wens bij de gemeenteraad neergelegd. Die praat komende week over het al dan niet toewijzen van de monumentenstatus aan de woningen waardoor sloop/nieuwbouw, zoals gewenst door eigenaar woningcorporatie Wooninvest, geblokkeerd zou worden.

In een memorandum aan de gemeenteraad haalt de bewonerscommissie de argumenten van Wooninvest tegen renovatie onderuit:

‘1. Fundering: ‘De fundering kan een renovatie van hoog niveau niet aan’. Uit onderzoek in opdracht van Wooninvest zelf is gebleken dat de constructie in goede staat is. Er zijn geen scheuren aangetroffen die wijzen naar ongelijke zakking. Renovatie is volgens een constructief bureau, dat ingeschakeld is door Wooninvest, mogelijk op deze fundering. Het vervangen van de vloer voor een zware betonnen vloer is niet mogelijk, maar hier heeft SealteQ-West (bureau gespecialiseerd in bescherming en behoud van onroerendgoed) een goede oplossing voor geboden, deze oplossing voorkomt ongelijke zakking, lost het vochtprobleem voor alle woningen op en is betaalbaar.

2. Kosten en exploitatietijd: ‘Renovatie is bijna even duur als nieuwbouw en gaat korter mee’. De kosten voor renovatie zijn afhankelijk van de verbetermaatregelen, voor nieuwbouw dient Wooninvest te voldoen aan het niveau-BENG vanuit de landelijke wetgeving. Het moeten voldoen aan BENG betekent hoge kosten, een gemiddelde corporatiewoning kost in 2023 208.000 euro. Dit gemiddelde is laag voor deze woningen, gezien de beeldkwaliteitseisen uit het vastgestelde ruimtelijk kader. In 2020 is er door AlphaPlan (adviseurs in bouwen) in opdracht van Wooninvest een raming opgesteld. Hierbij kostte hoogniveau renovatie 136.000 euro. De huidige woningen worden al 100 jaar geëxploiteerd, waarbij de constructie blijft voldoen. De aangesloten architect heeft daarbij vaker projecten gerenoveerd waarbij 50 jaar mogelijk is. Renovatie naar bijna nieuwbouwniveau, met een vergelijkbare exploitatietijd is dus mogelijk en betaalbaar.

3. Duurzaamheid: Een nieuwbouwwoning is nou eenmaal energiezuiniger dan de meeste woningen die gerenoveerd worden/zijn. Als men kijkt naar de LCC (kosten van een product over de hele levensduur) of milieukosten over de levensduur van een woning, is renovatie vrijwel altijd beter. Dit komt voornamelijk door de hoge CO2-uitstoot van het vervangen van de constructie (fundering, muren, dak) door bijvoorbeeld beton of kalkzandsteen’.

In de gemeenteraad waren tot nu toe alleen GBLV en PvdA voor het verlenen van de monumentenstatus aan de woningen. De VVD was tegen, D66 heeft zich niet openlijk vastgelegd. In de nieuwe coalitie werken VVD, GBLV en D66 nu samen. Er moet voor 28 juni een besluit vallen volgens de geldende regels inzake het verlenen van de monumentenstatus.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter