Nieuws
Delfland: Primaire waterkeringen in goede staat

Het Hoogheemraadschap Delfland beheert 55 kilometer aan primaire waterkeringen. Dit zijn de duinen langs de Noordzeekust en de Delflandsedijk, langs het Scheur en de Nieuwe Waterweg. De primaire waterkeringen binnen het beheergebied zijn in goede staat, zo staat te lezen in de Veiligheidsrapportage, waarmee Delfland jaarlijks rapporteert aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Grote delen van Nederland liggen onder zeeniveau. Ook in deze regio is dat zo. Deze gebieden zijn kwetsbaar voor overstromingen. De primaire waterkeringen beschermen daartegen. Delfland heeft de wettelijke taak om te beoordelen of de waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm, ze te inspecteren en onderhouden en waar nodig de waterkeringen te verbeteren. Een aantal onderdelen voldoet nog niet aan de nieuwste norm. Het gaat daarbij om een gebied tussen waterkering en vaargeul. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen in Nederland aan de nieuwste norm voldoen. De meest urgente dijktrajecten worden daarbij als eerste opgepakt.  (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter