Nieuws
Vervoer Binckhorst: het wordt een tram

Een tramverbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg via Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse. En een tramverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Rijswijk/Delft via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg.

Dat zijn de voorkeurstracés voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) zoals die in het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID/Binckhorst staan. De stukken zullen van 8 augustus tot 18 ter inzage liggen. Op grond van de reacties vindt begin 2023 definitieve besluitvorming plaats.

Andere tracés zijn afgevallen. Dat geldt ook voor een HOV-bus (te weinig capaciteit en niet toekomstbestendig) of HOV-lightrail (duur en scoort alleen beter dan de tram als de verbinding van Station Voorburg naar Zoetermeer er komt, maar dat is nu niet aan de orde).

De tram gaat op de Binckhorstlaan aan de noordkant rijden. Daar is al een ruimtelijke reservering. De Binckhorstbrug zal vernieuwd moeten worden. Datzelfde geldt voor het kruispunt Binckhorstlaan/Maanweg.

Op de Maanweg zal de tram aan de Voorburgse kant gaan rijden waarbij het groen zoveel mogelijk wordt ontzien. De tram draait dan de Huygenstravese op in een baan zo dicht mogelijk bij het spoortalud. Zo blijven de scouting Livingstone-Miriam en Opa’s veldje onaangetast.

De tram krijgt een halte op het Stationsplein en wel op de plek waar nu al het perron ligt en het wachthuis staat. Er komen ter plekke twee kopsporen. De kruising met de Prinses Mariannelaan zal nog ontworpen moeten worden. Een alternatief is het doen stoppen van de tram aan de westkant van de Prinses Mariannelaan, op de Huygenstraverse. Dan is er geen kruising nodig.

De lijn naar Rijswijk/Delft gaat op de Binckhorstlaan in Voorburg-West middenin lopen. De bomen aan weerskanten worden gespaard. Op de Prinses Mariannelaan/Geestbrugweg gaat de tram met het verkeer meerijden. Door een herinrichting van de weg zal doorgaand verkeer belemmerd moeten worden. Er zijn maatregelen nodig om verkeersveiligheid en leefbaarheid te versterken alsmede de snelheid waarmee de tram door kan rijden te bevorderen. De Geestbrug zelf dient vervangen te worden.

De tracés zijn door alle betrokken partijen – Rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Rijswijk – vastgesteld. Het betreffen wel ‘voorlopige’ voorkeurstracés.

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Jeffrey Keus weten dat een toekomstige HOV-verbinding Station Voorburg – Zoetermeer alleen ondergronds kan; onder Huygens Hofwijck en de Vliet door. Daar zijn alle betrokken partijen het over eens, zo laat hij weten.

De wethouder geeft verder aan dat de hele Prinses Mariannelaan opnieuw wordt ingericht, dus ook het stuk vanaf de Utrechtse baan tot aan de Binckhorstlaan. Hij rept ook over verkeersbeperkende maatregelen zodat leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Voorburg-West verbeteren.

Keus meldt de gemeenteraad verder dat er een aantrekkelijke fietsroute komt Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrug naar Rijswijk. Ook is er een fietsverbinding voorzien tussen de Melkwegstraat (Binckhorst) en de Heeswijkstraat (Voorburg-West).

Het HOV-tramtracé via de Maanweg, Huygenstraverse noemt Keus ‘de meest logische route’. Het traject kan tegen lage kosten, de kosten/baten verhouding is goed en het sluit aan bij de verstedelijking op de Binckhorst.

Keus stelt dat de HOV-tracés de inwoners van Leidschendam-Voorburg rechtstreekse verbindingen bieden met Scheveningen, de Internationale zone, Den Haag Centrum, Delft Centrum en de TH Delft. Hij spreekt over ‘kansen’ voor de inwoners.

Na de ter inzage legging zullen de binnengekomen zienswijzen worden beantwoord en waar nodig in het Masterplan worden verwerkt. Ook is het nog mogelijk om aanvullend onderzoek uit te voeren. Volgens wethouder Keus vindt dan ook een bestuurlijke afweging plaats waarbij nogmaals naar alle varianten wordt gekeken.

In november maken rijksoverheid en regio afspraken over de financiële bijdrage van het rijk en het verdere proces. Eerste helft 2023 vindt vervolgens de besluitvorming over het definitieve Masterplan Bereikbaarheid en Voorkeursalternatief plaats in de gemeenteraden. Bij positieve besluitvorming van alle betrokken partijen volgt ondertekening van de bestuursovereenkomst met afspraken over de Planuitwerkingsfase en de formele ondertekening van het Voorkeursbesluit. De Planuitwerkingsface kan medio 2023 starten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter