Mening
Blog: De N14

‘We doen alles binnen onze macht om de ongelijkvloerse kruisingen op de N14 zo snel mogelijk te laten realiseren’. Bron: coalitieakkoord VVD, GBLV, D66, 8 juni 2022.

Vrijdag 24 juni 2022. Minister Mark Harbers (infrastructuur) schrijft de Tweede Kamer een brief. Daarin staat dat er pas in 2025 duidelijkheid zal zijn over de werkzaamheden aan de N14. Mits alles volgens plan verloopt.

Conclusie uit beide stukken: VVD, GBLV en D66 kunnen hoog en laag springen, de eerste drie jaar gebeurt er rond de N14 niets. Dus ook niets dat het vrijwel permanente fileprobleem rond de Mall helpt oplossen.

De geciteerde passage in het coalitieakkoord staat onder de kop ‘Verkeer, vervoer, bereikbaarheid’. Dat laatste onderwerp, bereikbaarheid, werd door alle partijen bij de gemeenteraadsverkiezing in maart als topprioriteit bestempeld.

VVD-onderhandelaar bij de coalitiebesprekingen was Astrid van Eekelen, wethouder in de vorige coalitie en daar binnen onder andere belast met de N14.

Eind 2018 presenteerde Rijkswaterstaat al de plannen voor de ongelijkvloerse kruisingen. De werken zouden in de periode 2023 – 2026 plaatsvinden.

Een tracébesluit, aangekondigd voor 2020, kwam er echter niet. Toen B&W van Den Haag aangaven dat de werkzaamheden aan de N14 pas in 2025 zouden starten, zwegen B&W van Leidschendam-Voorburg. Zo ook wethouder Van Eekelen. En als ze zich wel uitte over de N14 was het antwoord ‘ik weet het niet’.

Rijkswaterstaat deed de Haagse bewering toen af als ‘een inschatting’ van de betrokken wethouder. Maar dan wel een verdomd goede want ondertussen meldt de site van Rijkswaterstaat zelf 2025-2028 als periode voor de werken aan de N14. En dat was nog voor Harbers’ brief.

In januari 2021 bepaalde de Raad van State dat Rijkswaterstaat bij wegwerken ten onrechte alleen keek naar een gebied tot vijf kilometer aan weerszijden, bij het bepalen of er te veel stikstof neersloeg door de activiteit.

Het oordeel betekende dat er voor alle wegprojecten nieuwe stikstofberekeningen nodig werden. Dus ook voor de N14. En de daaraan gekoppelde verbreding van de A4 voor de poorten van Den Haag.

Volgens Mark Harbers zijn er onvoldoende experts voor die stikstofberekeningen. Dus wordt er geschoven in wegprojecten. N14/A4 heeft weliswaar prioriteit maar het zal nog zeker tot 2025 duren voordat de relevante berekeningen er zijn, en in de plannen zijn verwerkt.

Over een échte start van de werkzaamheden aan de N14 zelf, rept de bewindsman niet. En dus ziet het er naar uit dat de vierjarige ambtsperiode van de coalitie VVD, GBLV en D66 voorbij gaat zonder enige activiteit rond de ongelijkvloerse kruisingen. De belofte in het coalitieakkoord ten spijt.

De bereikbaarheid via de N14 wordt dus niet snel beter. Eerder slechter als de coalitie het verkeersaanbod in het Damcentrum wil terugdringen (autoluw maken, milieuzone invoeren).

Voor dat verkeer is de N14 een alternatief. Net als de Wijkerbrug, Kerkbrug en Oude Tolbrug dat zijn. Alleen kunnen die historische oeververbindingen dat vele verkeer niet aan. Laat staan de omliggende woonstraten. Waarbij het open en dicht gaan van die bruggen voor de scheepvaart de problemen nog groter maken.

De vermelding in het coalitieakkoord dat de coalitie partijen bijeen wil brengen voor een gezamenlijk initiatief de A12/Utrechtsebaan ondergrond te brengen, heeft iets van een sprookje. Met een horizon van tientallen jaren.

De conclusie: er gebeurt feitelijk niets op het terrein bereikbaarheid. Verkiezingsbelofte 1 kan de prullenbak in.

En dan nog iets: wanneer leren lokale politici eens dat weinig zin heeft beleidsuitspraken te doen over zaken waar men geen enkele invloed opheeft? N14 is een rijksweg, over A12/Utrechtsebaan gaan het rijk en Den Haag. Zeg gewoon dat het buiten je macht ligt er iets aan te doen. Zou het vertrouwen in de politiek, waar iedereen in de gemeenteraad zich zo druk over maakt, ook ten goede komen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter