Nieuws
Praten over locatie De Tureluur

Stichting de Tureluur wil een kleinschalig dagbestedingscentrum gericht op recreatie en horeca realiseren in het buitengebied. Hier kunnen 20 mensen met een beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt werken. Er is hiervoor een informatiebijeenkomst op 7 juli. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19:15 uur in De Smulhoeve, Socrateslaan 73 in Den Haag.

De Tureluur was gepland op de hoek Stompwijksweg/Kostverlorenweg. Omwonenden hebben echter geprotesteerd tegen deze locatie. Vandaar dat er in het gebied tussen de Kostverlorenweg en de Stompwijkse molens gezocht is naar een alternatief: een terrein naast de begraafplaats in Wilsveen.

Probleem met Wilsveen vormt het feit dat het terrein maar net groot genoeg is. Daarnaast worden vraagtekens geplaatst over de geschiktheid van De Tureluur naast een monumentale begraafplaats waar de nadruk op rust ligt. De Tureluur zal hier meer verkeer aantrekken en voor reuring gaan zorgen. Beiden zijn niet de bedoeling.

Voor Wilsveen moet bovendien een heel nieuwe ruimtelijke procedure worden opgezet. Op  de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg is die al doorlopen. De provincie Zuid-Holland stelt bovendien eisen aan de ruimtelijke inpassing van De Tureluur naast de begraafplaats, op de rand van de Nieuwe Driemanspolder.

Voor de vestiging van De Tureluur op Stompwijkseweg/Kostverlorenweg moet een daar reeds aangelegde parkeerplaats wel verlegd worden. Omdat er ook een sloot gedempt moet worden moet elders meer waterberging gemaakt worden.

De gemeente heeft 350.000 euro uitgetrokken voor de realisatie van De Tureluur. De rest moet van derden komen. De Stichting is al jaren bezig dat geld bijeen te krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter