Nieuws
Stukken HOV Binckhorst ter inzage

Alle stukken over de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft zijn vanaf vandaag te downloaden via http://www.binckhorstbereikbaar.nl

Na een formele instemming van gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk worden de stukken ook voor eenieder ter inzage gelegd. Tussen 8 augustus en 19 september kan eenieder een zienswijze over de plannen insturen. Dat kan:

– per e-mail: zienswijze@binckhorstbereikbaar.nl

– per brief: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam

– mondeling: Op afspraak in het Servicecentrum. Bel 14 070 voor een afspraak.

Voor het indienen van een zienswijze kan gebruik gemaakt worden van een format dat te downloaden is op http://www.binckhorstbereikbaar.nl/participatie Hier staat ook informatie aan welke vereisten een zienswijze moet voldoen.

De drie gemeenten sturen hun inwoners deze week een informatiebrief over het HOV-project. Daarnaast staan er drie informatiemarkten gepland: dinsdag 5 juli, donderdag 25 augustus, woensdag 31 augustus. Telkens tussen 19.00 en 21.00 uur. De markten worden gehouden bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter