Nieuws
Werken aan Duivenvoordecorridor

De gemeente start met voorbereidende werkzaamheden in de Duivenvoordecorridor (DVC), het gebied tussen de N447 en de Vliet, ten behoeve van de bouw van zo’n 200 woningen daar. De oude oeverwanden en verhardingen worden verwijderd. Daarnaast worden zogenoemde cunetten opgegraven: zandlichamen ten behoeve van funderingen. Er worden 36 bomen gekapt, sloten gedempt, waterpartijen gegraven en het hele gebied wordt opgehoogd. Nu ligt DVC tot 1,20 meter onder NAP (Nieuw Amsterdams peil). Door de ophoging wordt zat zo’n 0,40 meter boven NAP met uitschieters tot 4.40 meter boven NAP. In het gebied komen vier delen voor woningbouw: Bos, Kreek, Plas en Vierde Woonveld. De eerste drie worden ontwikkeld door WDevelop, de laatste (het nog groene gebied op de foto) door Blauwhoed.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter