Nieuws
Tankstation weg voor woningbouw

Het Tinq tankstation en bijbehorende garage op de kruising Laan van Nieuw Oost Indië/Nicolaas Beetslaan wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeente heeft daartoe een intentieovereenkomst gesloten met Dura Vermeer Bouw Zuid West BV. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht.

‘Het doel van de intentieovereenkomst is om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te onderzoeken en uiteindelijk een Ruimtelijk kader op te stellen. Buurt en omwonenden van deze locatie worden na de zomer met een participatietraject betrokken bij de totstandkoming van dit Ruimtelijk Kader’.

‘Het Ruimtelijk kader zal bestaan uit een analyse van het gebied vertaald naar randvoorwaarden en kansen voor de kavel. Het geeft het door zowel de gemeente als Dura Vermeer gewenste programma weer en verdere verdieping aan de totale ontwikkelpotentie van het te ontwikkelen gebied (ruimtelijk en programmatisch). Het Ruimtelijk kader wordt na het participatietraject door het college ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad’.

‘Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het college van B&W met Dura Vermeer een anterieure overeenkomst afsluiten ten behoeve van de concrete planvorming. De daadwerkelijke herontwikkeling neemt Dura Vermeer voor haar rekening’.

‘De Tinq-locatie ligt in Voorburg en grenst direct aan de rand van het Central Innovation District (CID) van Den Haag. Het CID is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. In dit gebied werkt de gemeente Den Haag samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan’.

‘In het gebied rondom station Laan van NOI worden de locatie van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Spoorzone Van Alphenstraat aan de Voorburgse zijde van station Laan van NOI ontwikkeld. Ook de stationsentree en de openbare ruimte worden aangepakt. Het hele gebied krijgt een nieuwe uitstraling’.

‘De Velostrada, een regionale fietsroute die in de toekomst de Binckhorst via Voorburg, Leidschendam en Voorschoten met Leiden verbindt, loopt langs de Tinq-locatie. Een herontwikkeling op de Tinq-locatie biedt de mogelijkheid om ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeentegrens aan het gebied toe te voegen’.

‘Stedenbouwkundig zou een herontwikkeling de toekomstige nieuwbouw op Haags grondgebied ruimtelijk kunnen inbedden. Ook zou een herontwikkeling op deze locatie een bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave. In de bouwsteen Groene Woongemeente staat het gebied Laan van NOI opgenomen als locatie om te verdichten. Omdat het een locatie betreft binnen een bestaand dynamisch stedelijk gebied dat verder zal verdichten, is het in kaart brengen van de (ruimtelijke)mogelijkheden, de randvoorwaarden en het maatschappelijk draagvlak van groot belang’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter