Nieuws
Wethouder: ‘Minnen moeten plussen worden’

In de plannen voor een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft zitten ‘wat minnetjes en dat moeten plusjes worden’.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus gezegd in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad over de HOV-tram. ,,Dat is de inzet.’’ Volgens de bestuurder gaat het dan om een totaalpakket maatregelen gericht op leefbaarheid, woongenot en verkeersveiligheid.

Keus doelde met zijn opmerkingen met name op de aftakking naar Rijswijk/Delft die door de Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan in Voorburg-West zou moeten gaan lopen.

,,Ik zit hier voor de belangen van onze inwoners. Maar we hebben tegelijk met een regionale opgave te maken. ‘What’s in it for us’, daar gaat het om. De kruising Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan is nu al een knelpunt. Met een tram wordt het nog lastiger’’, aldus Keus.

Hij wees erop dat de nu gekozen variant de uitkomst is van een technische beoordeling. Er is nog geen bestuurlijk besluit over gevallen. ,,Maar reken je niet rijk dat dit straks ook de uitkomst is. De varianten liggen zeer dicht bij elkaar.’’

,,Wij zijn geen eiland. De regio heeft ons nodig. Het is een krachtenspel gebaseerd op wederkerigheid’’, stelde Keus. Volgens hem moeten inwoners straks mee kunnen beslissen over het tracé en de invulling ervan via co-creatie. ,,Daar zijn wij straks de regisseur van in Leidschendam-Voorburg. Participatie zoals wij dat willen.’’

Een zestal insprekers, vooral uit Voorburg-West, hekelden in felle bewoordingen het tracé door Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan. Zij riepen de lokale politiek op de tramverbinding tegen te houden.

Zij betoogden dat de HOV-tram naar Rijswijk/Delft alleen Den Haag dient en geen enkel nut heeft voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. Bovendien zijn er al prima verbindingen uit Den Haag met Delft, dus de HOV-tram is ook onnodig.

‘Wij zijn het weeskind’ luidde de kreet van de insprekers, die de lokale politici opriepen eerdere beloften waar te maken. ‘Vergeet ons niet’. De HOV-tram werd bestempeld als ‘idioot’ en ‘een fiasco’ en ‘onzalig’.

Alexander Hielkema (D66) stelde het ‘zoet’ in de plannen te missen. ,,Het zuur blijft plakken en dat moet minder.’’ Hij hamerde op volwaardige participatie bij het vervolg. ,,Inwoners voelen zich niet erkend.’’

Lieke Muller (CDA) stelde dat ‘wij’ niet moeten lijden terwijl de vruchten alleen voor Den Haag zijn. Sangita Paltansing (PvdA) hamerde ook op het feit dat de nadelen nu in Leidschendam-Voorburg liggen en Den Haag de voordelen plukt. Dat moet anders, zo gaf zij aan.

Ole Heil (VVD) zei zich zorgen te maken over de bereikbaarheid van Voorburg-West. Ook hij vroeg zich af wat de HOV-tram ‘ons’ oplevert. ,,De Binckhorstlaan is nu al een puinhoop.’’ Koos van Wissen (GBLV) gaf aan dat de effecten van de HOV-tram niet ten koste mogen gaan ‘onze’ bewoners; de leefbaarheid en hun woongenot.

Ans Seriese (GroenLinks) wees erop dat de gevolgen van de HOV-tram niet zijn uitgewerkt en dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen. Beiden factoren zijn volgens haar ,,bijna genoeg om ‘nee’ te zeggen.’’ Omdat Leidschendam-Voorburg geen eiland is er er woningen gebouwd moeten worden is het openbaar vervoer nodig. Seriese pleitte wel voor meer positieve gevolgen voor Leidschendam-Voorburg en meer participatie van inwoners.

Frank Wilschut (ChristenUnie) vroeg eveneens om meer ‘zoet’. Hij hamerde op leefbaarheidsmaatregelen. ,,Dat moeten we op orde brengen.’’ Bij Station Voorburg moet de HOV-tram ondergronds komen, zo gaf hij aan.

Voorafgaand aan het debat hield een vertegenwoordiger van het Projectteam Binckhorst Bereikbaar een presentatie. De vergadering, die 4 uur duurde, was bedoeld ter informatie aan de gemeenteraadsleden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter