Nieuws
Gemeenteraad naar Leidschendam

De vergaderzaal van de gemeenteraad moet verhuizen vanuit het historische Huize Swaensteyn, Herenstraat Voorburg, naar het Raadhuis in Leidschendam. Daar moet een groene binnenplaats omgebouwd worden tot nieuwe vergaderplek. De griffie en de vergaderkamers van de politieke partijen in de gemeenteraad moeten mee verhuizen.

Deze wens hebben woordvoerders van de drie coalitiepartijen VVD, GBLV en D66, gesteund door GroenLinks, SP en ChristenUnie gisteravond uitgesproken in een debat over de toekomstige vergaderlocatie van de gemeenteraad. Het inrichten van een vergaderzaal in het Raadhuis gaat 6,8 miljoen euro kosten, inclusief 30 jaar onderhoud. B&W zal nu worden gevraagd een concreet voorstel uit te werken.

Huize Swaensteyn dateert uit 1632. De gemeenteraad vergadert er sinds 1986. Wouter Jorissen noemde Huize Swaensteyn ,,een waardeloze plek.’’ Opknappen en toegankelijk maken voor mensen met een beperking kost zeker 10 miljoen euro nog afgezien van de noodzaak om tijdens de verbouwing elders te gaan vergaderen.

Maurice Hartsinck (GBLV) stelde dat Huize Swaensteyn niet geschikt is als vergaderplek. Investeren in het pand noemde hij ,,te duur en zonde van het geld.’’ Laurens van der Linden (VVD) bestempelde het verblijf in Huize Swaensteyn als ,,niet houdbaar.’’ De liberaal verbond wel een voorwaarde aan de verhuizing: de VVD wil een goede bestemming voor Huize Swaensteyn vastgelegd zien waarbij ook de kosten voor de gemeente duidelijk moeten zijn.

Namens het CDA pleitte Jorit Koster voor het opknappen van Huize Swaensteyn zodat gemeenteraad, griffie en vergaderkamers van politieke partijen er kunnen blijven. Coen van Hoogdalem (PvdA) stelde voor om bij het Raadhuis in Leidschendam een nieuw pand te bouwen, alleen voor gemeenteraad, griffie en de vergaderkamers. ,,Dat is duur maar dan kun je wel goed uitgerust 30 jaar werken.’’ Hij bestempelde Huize Swaensteyn als ‘oude troep’.

Bekend is dat Museum Swaensteyn/Huygens Hofwijck een begerig ook heeft laten vallen op Huize Swaensteyn. Met name Museum Swaensteyn (Herenstraat 101) zou er naar toe moeten verhuizen. Op de nieuwe plek zou het museum meer mogelijkheden krijgen. Ook ArtiBrak zou erin gevestigd kunnen worden, mogelijk ook nog andere culturele instellingen.

Bij de fusie van Leidschendam en Voorburg tot één gemeente, in 2002, werd  besloten B&W te huisvesten in Leidschendam, de gemeenteraad in Voorburg. Zo werden bestuur (B&W) en het orgaan dat het bestuur controleert (gemeenteraad) bewust uit elkaar gehouden als teken van dualisme. Ook de ambtelijke diensten werden over beide delen van de gemeente verdeeld. Inmiddels zitten vrijwel alle ambtenaren in Leidschendam. Alleen Stadsbeheer heeft nog een vestiging in Voorburg doch die gaat binnen enkele jaren ook weg. (foto Charles Groeneveld)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter