Nieuws
Rechtencheck bijstandsontvangers wordt ‘welzijnsgesprek’

De rechtencheck bij de 1700 ontvangers van een bijstandsuitkering is niet bedoeld om mensen dingen af te pakken, ze te beboeten of anderszins op de huid te zitten. Het is ook geen bezuinigingsoperatie. De ingeboekte bezuiniging van 540.000 euro is niet heilig.

Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen gezegd in een debat met een commissie uit de gemeenteraad over het beleid om mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te krijgen. Zij gaf aan de rechtencheck ook een andere naam te willen geven. Op voorstel van VVD-fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel voerde zij de term ‘welzijnsgesprek’ in. ,,Rechtencheck klinkt benauwend’’, erkende de wethouder.

,,De check heeft een veelzijdig karakter. Wat is er nodig? Wij willen maatwerk leveren. Steun geven op andere vlakken als dat nodig is. Het is geen bezuinigingsoperatie. Het is juist heel sociaal. Hoe kunnen wij u helpen?’’, zo stelde Van Eekelen.

Over de 540.000 euro zei ze dat dat bedrag stamt van voor de coronacrisis. Zij noemde het een inschatting op basis van ervaringen in andere gemeenten. Het bedrag kon volgens de wethouder meer of minder worden ,,dat is nu niet te zeggen.’’

De rechtencheck valt formeel niet in de portefeuille van Van Eekelen, doch van haar college Philip van Veller. Die liet eerder op de dag in antwoorden op vragen van Marie-Christine van der Gronde (GroenLinks) weten dat de check een kans vormt om meer steun te bieden.

Volgens Van Veller wordt het project nu verder vorm gegeven en ingevoerd. De rechtencheck heeft drie doelen: rechtmatigheid van de uitkering nagaan, opsporen of betrokkenen ten onrechte geen gebruik maken van andere steunregelingen, steun verlenen als betrokkene hulp nodig blijkt te hebben.

Van Veller stelt dat onjuiste aanspraak op de bijstandsuitkering rechtgezet moet worden. Hij spreekt over een ‘effectieve en rechtmatige’ inzet van geld. Nu kosten overal stijgen ziet hij in de check echter ook kansen meer steun te bieden via minimaregelingen en andere inkomensondersteunende regelingen. De wethouder rept over ‘optimaal maatwerk’. Tegelijk geeft hij aan geen rampen te willen veroorzaken door een strikte toepassing van de regels.

Over het ingeboekte bedrag van 540.000 euro aan opbrengsten van de rechtencheck schrijft Van Veller niets in de antwoorden. Wel geeft hij aan dat het project een aantal malen is uitgesteld omdat door coronamaatregelen geen persoonlijke gesprekken gevoerd konden worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter