Mening
U zegt het maar: Open Brief over HOV-tracé Binckhorst

‘Geachte raadsleden, geachte wethouder,

En weer wordt Voorburg-west het weeskind!

Voorburg west wordt weer in de steek gelaten door het bestuur van onze eigen gemeente. Ondanks alle mooie woorden van de vorige wethouder, ondanks de zo vaak uitgesproken steun van u als Raad. Ja, inderdaad, Opa’s veldje en museum Hofwijck worden gespaard, felicitaties. Maar in ruil daarvoor lijkt u stilzwijgend akkoord te gaan met de ‘verkoop’ van de rest van Voorburg-west. Want ook in de afgelopen Raadsvergadering hoorden we u alleen maar aangeven dat u ‘het zoet miste voor Voorburg-west’. En ‘de inwoners voelen zich niet gehoord’. Wethouder Keus nam al helemaal afstand van ons als bewoners, ‘De regio heeft ons nodig’.

Geachte wethouder, zou het misschien kunnen dat uw eigen inwoners u als wethouder nodig hebben? Of zijn wij minder belangrijk dan op goede voet staan met grote broer Den Haag? Wij kennen u niet eens en u kent ons niet. Weet u waar de Binckhorstlaan ligt? De laatste straat van Leidschendam-Voorburg? U heeft het over minnen die plussen moeten worden. Dan heeft u het over de inpassing, een fait accompli. Dan mogen we meepraten. ‘Participatie’. Als het net zulke participatie wordt als in het Platform, dan kost het ons alleen maar tijd en levert het niets op. Er is niets gedaan met al onze inbreng. Met het meedenken over alternatieve routes, met onze zorgen over trillingen in onze huizen, die immers op zand staan met hun stalen fundering. Wist u dat ook? Staal op zand geeft tram-melant!

U had het dinsdagavond allen over Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dat was misschien oorspronkelijk de bedoeling, een Lightrail. Vrijliggend, boven maaiveld dan wel onder de grond. Intussen is het afgeschaald naar een dood-ordinaire tram. Geen geld voor ondergrondse inpassing, althans niet in Voorburg. Maar wel geld om een dure verbinding aan te leggen die geen enkel doel dient. Tram 10 is toendertijd geschrapt omdat er niemand in zat. Nu noemen we het lijn 1, voor de nieuwe inwoners van Den Haag, die vlakbij twee Haagse stations wonen, Centraal en Hollands Spoor. Die aan de oprit van de snelweg wonen.

En u denkt dat zij eerst gaan lopen naar een tramhalte, dan in de file naar het station Voorburg gaan, daar even gezellig gaan winkelen in de Herenstraat, om vervolgens door te reizen naar Zoetermeer? Of in de file via de Binckhorstlaan en Geestbrugweg, over de gammele Geestbrug (die voor veel geld vervangen zal moeten worden, wil er een tram overheen kunnen rijden), om vervolgens bij Rijswijk door de bomvolle Haagweg in file naar Delft te rijden? Nee, beste bestuurders, het gekke van inwoners is dat zij altijd de snelste weg kiezen, dat weet u toch? Rechtstreeks in de auto naar de A12/A4, of snel naar station HS of Centraal, en dan de intercity in. En daar rijdt dan een eenzame lege trein door onze wijk… Een wijk die langzamerhand wordt afgesloten door openstaande bruggen, vaststaande trams, een spoorlijn en een snelweg. We kunnen wel tol gaan heffen om onze wijk straks nog in of uit te kunnen. ‘Wij zijn geen eiland’, zei de wethouder in de Raadsvergadering. Nee, maar Voorburg-west straks wel!

Hebt u goed naar de tekening van dit tracé gekeken? Vast niet. Dat nemen we u niet kwalijk, wij hebben in de 1700 pagina’s aan stukken ook vele (nachtelijke) uren moeten zoeken om goed te zien hoe de route gaat lopen. Trouwens niet echt stimulerend om bewoners zienswijzen te laten indienen, zovéél pagina’s met ambtelijke en technische stukken. En een zienswijze procedure in de zomervakantie. Of is het misschien niet de bedoeling dat we zienswijzen’ gaan indienen??

Maar als u wél had gekeken, en even wat rekensommetjes had gemaakt, dan had u kunnen zien dat in de Binckhorstlaan de hele middenberm moet verdwijnen, toevallig heeft de gemeente vorig jaar al de oude bomen gekapt en staan er alleen nog maar sprietjes. Het dubbele fietspad en de brede stoep worden gehalveerd tot 1 fietspad en twee smalle stoepjes. En meer dan de helft van de parkeerplaatsen moet verdwijnen. Anders past er geen tram doorheen. 16x per uur…

Geachte Raad, u krijgt nog 1 kans, om te voorkomen dat Voorburg-west weer het weeskind wordt, als na de zienswijze-procedure het besluit om in te stemmen aan u voorligt. Want u bent wél het bevoegd gezag. U kúnt ‘nee’ zeggen tegen grote broer Den Haag. Als ons bestuur tegen Den Haag durft te zeggen: ‘prima als je een tram wilt aanleggen, maar alleen naar station Voorburg, dan gaat dit plan dus niet door! Durft u dat? Komt u op voor onze wijk?

U hoeft alleen maar ‘nee’ te zeggen tegen de doortrekking naar Rijswijk, over de Binckhorstlaan en de Geestbrugweg. Dat stukje tracé is namelijk totaal overbodig, kost veel geld, en biedt Leidschendam-Voorburg geen enkel zoet, alleen maar zout. Geen winkels waar Hagenaars zullen gaan shoppen. Door dit tracé te schrappen, bespaart u zich heel veel geld. Er hoeft dan geen transformatorhuis tegen hoge kosten verplaatst te worden. En er zijn geen technische problemen om de te haakse bocht Binckhorstlaan/Geestbrugweg te kunnen nemen, inclusief alle maatregelen om het gepiep en geknars van de wielen en de trillingen in de huizen tegen te gaan. Geen vervanging van de Geestbrug, ook dat bespaart heel veel kosten. En we hebben het maar over een heel klein stukje extra rails, misschien 200 meter.

Niemand in Voorburg-west snapt waarom deze doortrekking nodig is. Er is meer dan genoeg vervoer naar alle stations in de omgeving, intercity, tram, Randstadrail. En nog sneller vervoer ook, dan een doodordinaire tram die zich door spitsvolle straten moet zien te wurmen. Dit tracé kent geen logica, echt, leest u die 1700 pagina’s maar eens goed door en bespaar onze gemeente die hoge kosten en alle nadelen. Alleen dan voorkomt u het zuur voor onze buurt. De wethouder wilde toch de ‘minnetjes schrappen’? Dat kan, met een streep door deze rekening!

Raad en wethouder, laat ons niet opnieuw in de steek! Niet de regio heeft u nodig, wij hebben u nodig! Met dit plan creëert u een totaal verloren en afgestoten stukje Voorburg! Laat u dat gebeuren? Ons lot ligt in uw handen! Alleen u kunt voorkomen dat Voorburg-west weer het weeskind wordt!

(Bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg)

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter