Nieuws
WoonInvest beraadt zich over Emmacomplex

WoonInvest beraadt zich op het indienen van de zienswijze na de voorlopige aanwijzing van het Emmastraatcomplex tot gemeentelijk monument. Dinsdag besloot de gemeente Leidschendam-Voorburg tot een voorlopige aanwijzing van het Emmastraatcomplex in het Oranjekwartier tot gemeentelijk monument. Hierdoor lijkt het besluit van WoonInvest om 96 woningen te vervangen onuitvoerbaar te worden.

 Directeur-bestuurder Peter van Heeswijk: ,,Ik ben nog steeds van mening dat wij binnen onze mogelijkheden eind 2021 het juiste besluit namen om deze woningen te vervangen. Binnen het vastgestelde Ruimtelijk Kader zorgden wij er met onze plannen voor dat de karakteristieke uitstraling van het Tuindorp terugkomt in kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw. Ik ben benieuwd waarmee wij straks als corporatie rekening moeten gaan houden als de gemeente besluit het Oranjekwartier aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Wij zullen dan in ieder geval een nieuwe haalbaarheidsstudie uit moeten gaan  voeren. Het rendement van de eerder onderzochte renovatie scenario’s is negatief en gaat ten koste van onze andere onderhoudsverplichtingen en nieuwbouwopgaven.”

Bewoners van de 96 sociale woningen zijn sceptisch over de ‘voorlopige’ monumentenstatus die die panden hebben gekregen. Zij vrezen dat een feitelijke monumentenstatus, die een einde zou moeten maken aan de sloop/nieuwbouwplannen van woningcorporatie WoonInvest, alsnog uitblijft.

Gisteren werd in de straat Emmastraat door een veertigtal bewoners het nu bereikte resultaat gevierd ook al beseft men zich dat de strijd nog niet gewonnen is. Er waren koffie en taart alsmede huldebetuigingen aan mensen die zich bijzonder hebben ingespannen om de sloop/nieuwbouwplannen te blokkeren.

Sanja Duijvestijn (gemeenteraadslid GBLV) wees erop dat de strijd al in de negentiger jaren begon en vanaf 2020 in volle kracht werd gevoerd. ,,Destijds hadden we nul kans. Nu hebben we heel veel kans. Ik begrijp de scepsis. Nu moeten we de zienswijzeprocedure nog door voor de feitelijke aanwijzing tot monument. En als WoonInvest naar de rechter wil stappen, kom maar op.’’

GBLV was de eerste partij die zich ronduit tegen sloop/nieuwbouw keerde. Later gevolgd door PvdA. Van die partij vierde Coen van Hoogdalem mee. Ook aanwezig oud-gemeenteraads commissielid Bram van Popering (GBLV). In de straat hingen overigens maar een handvol vlaggen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter