Nieuws
Financiën gemeente nog gunstiger

De financiële positie van de gemeente is nog gunstiger dan de vorige coalitie in de zogenoemde Kadernota – opmaat voor de begroting 2023 – schetste. Tegelijk dreigt een financiële klap in 2026. Dat jaar wordt het ‘ravijnjaar’ genoemd.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller (financiën) aan de gemeenteraad. Aanleiding vormt de zogenoemde meicirculaire van de rijksoverheid waarin staat welke uitkeringen de gemeente van het rijk kan verwachten.

Voor dit jaar staat nu een plus van 11,6 miljoen euro in de gemeentelijke begroting. In 2023 is dat 2,4 miljoen, 2024 komt uit op 2,6 miljoen, 2025 toont een overschot van 7,5 miljoen euro.

In 2026 gaat de gemeente in het rood: een tekort van 1,5 miljoen euro. De vorige coalitie voorspelde nog een overschot van 3,9 miljoen euro.

Voornaamste oorzaak vormt een nieuw verdeelsysteem voor het gemeentefonds zoals het rijk dat wil gaan hanteren en een nieuwe berekening van het zogenoemde accres (de indexering). De gemeente krijgt ook minder voor jeugdzorg en andere regelingen die men voor het rijk uitvoert. Al met al -6 miljoen euro.

Volgens Van Veller scheelt het nieuwe verdeelsysteem van het gemeentefonds zoals het rijk dat voorstelt de gemeente 10 miljoen euro per jaar. Het systeem is overigens nadelig voor alle gemeenten. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal getracht worden het rijk op andere gedachten te brengen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter