Nieuws
Maatregelen tegen tekort drinkwater

Drinkwaterbedrijf Dunea gaat in Meijendel tijdelijk, tot 2030, dieper in de grond water winnen. Daarnaast wordt de capaciteit van de wateropslag – ter zuivering – in Berkheide (Katwijk) vergroot. Met beide maatregelen wil Dunea een tekort van acht miljoen kubieke meter drinkwater per jaar tot 2030 opvangen.

Dat staat in het rapport Drinkwatervoorziening in de toekomst 2030-2040 dat Dunea heeft uitgebracht. Het bedrijf levert 1,3 miljoen mensen in zeventien gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, drinkwater. Men produceert nu 87 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. In 2050 zal dat 103 miljoen kubieke meter moeten zijn.

Dunea haalt nu water uit de Maas en de Lek dat in de duinen bij Meijendel, Monster en Katwijk wordt gezuiverd. Op termijn is dat echter niet meer genoeg, aldus Dunea. Er zal naar nieuwe bronnen en nieuwe zuiveringsmethoden overgestapt moeten worden.

De bevolkingsgroei doet de vraag naar drinkwater toenemen. Het huidige systeem is echter kwetsbaar. De Maas is een regenrivier. Oplopende temperaturen zorgen echter voor droogte. De Lek dreigt te verzilten door de stijging van de zeespiegel. De zuiveringscapaciteit in de duinen is beperkt. Allerlei nieuwe stoffen in het milieu vragen om extra zuivering. De pijpleidingen tussen Maas/Lek en duinen zijn gevoelig.

Dunea gaat nu zoeken naar nieuwe waterbronnen zoals ander oppervlaktewater, grondwater en/of water uit rioolzuiveringsinstallaties. Als nieuwe zuiveringsmethode gaat het bedrijf voor membraanfiltratie; een zeeftechniek waarmee stoffen uit het water kunnen worden gehaald.

Het ‘nieuwe systeem’ zoals Dunea dat noemt zou vanaf 2030 ingevoerd moeten worden. In 2040 zou dan de helft van de drinkwatervoorziening op die manier verzorgd moeten worden, de rest via het nu bestaande systeem. Het bedrijf zegt ook in te gaan zetten op waterbesparing en gaat actie ondernemen tegen met name bodemvervuiling.

Voor de plannen van Dunea wordt een milieu effect rapport (MER) gemaakt. Daarop vooruitlopend is een Notitie Reikwijdte en detailniveau gemaakt die tot dinsdag 23 augustus ter inzake ligt. Eenieder kan daarop een zienswijze indienen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter