Mening
Blog: Voorburg-West

Zwijgen heeft, zeker in de politiek, soms meer betekenis dan spreken. Op woorden kan de spreker immers ‘gepakt worden’, op zwijgen niet.

Afgelopen week toonde een vergadering van de commissie omgeving uit de gemeenteraad een fraai staaltje van dit fenomeen. Onderwerp van gesprek het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID/Binckhorst.

Inzet: de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV) verbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft.

Er is nu een voorkeurstracé bepaald: naar Station Voorburg via Binckhorstlaan, Maanweg en Huygenstraverse; naar Rijswijk/Delft via Binckhorstlaan Den Haag, Binckhorstlaan Voorburg, Prinses Mariannelaan een Geestbrugweg.

En dat alles niet met een bus of lightrail op palen, doch met een tram gelijk aan het model- RandstadRail.

De HOV-plannen hebben al tot veel beroering geleid. Bij inwoners van met name Voorburg-West, maar ook bij lokale politici. Scouting Livingstone-Miriam, Opa’s veldje en Huygens Hofwijck (allen nabij het station) waren in gevaar.

Uit het Masterplan blijkt dat het gevaar voor de scouting en het veldje is geweken. Voor Huygens Hofwijck is afgesproken, dat mocht de HOV ooit naar Zoetermeer doorgetrokken worden, dat alleen ondergronds mag.

Over de andere kant van de lijn, de tak naar Rijswijk, wonden de lokale politici zich veel minder op. En indien ze dat deden was het alleen om te voorkomen dat de route naar het station via de Maanweg, werd ingeruild voor een traject over de Prinses Mariannelaan, Laan van Middenburg en Westeinde; de oude route van lijn 10. En die uitruil is voorkomen.

Rest het stuk Binckhorstlaan Voorburg/Prinses Mariannelaan richting Geestbrugweg. In de commissie omgeving keerde geen der woordvoerders van de diverse politieke partijen zich tegen dit tracé. Men zweeg er gewoon over.

Sangita Paltansing beweerde als enige dat haar partij tegen een lijn over de Prinses Mariannelaan was, verwijzend naar het programma van die partij voor de gemeenteraadsverkiezing van maart jongstleden. Alleen klopte dat niet. In dat programma staat ‘De Prinses Mariannelaan leent zich niet voor een bovengrondse lightrailverbinding’. En die lightrail is al afgevallen, volgens het Masterplan.

Alle zegslieden van de politieke partijen hamerden op een inpassing van de HOV op een zodanige manier dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en woongenot worden gediend. Dit alles onder het mom ‘onze inwoners moeten er ook de vruchten van kunnen plukken en niet alleen de nadelen van ondervinden’.

Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus had het over ‘minnetjes die plusjes moeten worden’. Ook hij keerde zich echter niet tegen een HOV-tram via Binckhorstlaan Voorburg en Prinses Mariannelaan richting Geestbrugweg/Rijswijk. (In Rijswijk was Keus overigens tot voor kort wethouder. En ook daar had hij de HOV in zijn portefeuille).

In dit verband was de presentatie van Arend van Dijk, procesmanager HOV, verhelderend. Hij repte over het ‘drastisch verminderen’ van het verkeer op de Geestbrugweg. Dat kan door een ‘knip’ te maken bij de Geestbrug zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt, zo gaf hij aan.

Daarmee zou ook het vrijwel permanente fileprobleem op de Binckhorstlaan Voorburg opgelost moeten/kunnen worden. Keus zelf sprak over de kruising Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan die moet worden aangepakt. En in de stukken staat een volledige herinrichting van de Prinses Mariannelaan, van Station Voorburg tot Geestbrug. Uiteraard moet ook de Binckhorstlaan Voorburg opnieuw worden ingericht met de komst van de tram.

Hoe dan ook, het nu vastgelegde voorkeurstracé zal, zo veel is wel duidelijk, niet veel meer veranderen. Hoe hard de inwoners van Voorburg-West, en dan met name degenen die rond de Binckhorstlaan wonen, ook roepen dat zij het ‘weeskind’ zijn in alle plannen.

Voor alle duidelijkheid liet Arend van Dijk ook nog een waarschuwing horen in zijn presentatie: ‘Het gaat om regionale opgaven. Dat geeft ook, je kan lokaal tegen zijn, maar als men het nu echt noodzakelijk vindt dat het gebeurt, dan zijn er ook mogelijkheden waarbij je een éénling, lokaal gezien, wel gedwongen zou kunnen worden om dat te doen. Ik wil niet zeggen dat dat nu aan de orde is, maar het behoort wel tot de mogelijkheden’.

En ook op die woorden reageerde geen enkel lid van de commissie samenleving.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter