Nieuws
Energietoeslag voor 4000 huishoudens

4000 huishoudens in Leidschendam-Voorburg komen in aanmerking voor de energietoeslag. Aan 2000 is de toeslag verstrekt omdat zij bekend waren bij de gemeente. Daarnaast zijn er nog eens 1235 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er 647 afgehandeld. In 440 gevallen is de toeslag uitgekeerd. Per dag worden er nog 20 tot 40 nieuwe aanvragen ingediend.

Dat heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht. De bestuurder wees erop dat de toeslag – 800 euro voor mensen met een inkomen tot 20 procent boven minimumloon – een regeling van de rijksoverheid is. De gemeente is slechts het uitvoeringskantoor. Het leveren van maatwerk is daardoor moeilijk. De gemeente kan wel een zogenoemde ‘hardheidsclausule’ toepassen (afwijken van wetgeving vanwege onredelijkheid). Ook kan de gemeente burgers naar andere steunregelingen, zoals bijzondere bijstand, verwijzen.

De bestuurder wil na de zomer terug komen naar de gemeenteraad met nadere informatie over de energietoeslag en eventuele aanpassingen in het systeem. Volgens hem zal de toeslag nog langer nodig zijn gezien de nog steeds stijgende energiekosten, alsmede oplopende inflatie. Het rijk zal daarvoor geld moeten leveren.

Voor de langere termijn moet ook ingezet worden op andere regelingen ter bestrijding van armoede, alsmede de bijstand. Daarnaast start een informatiecampagne voor energiebesparing en wordt met woningcorporaties bezien welke maatregelen snel mogelijk zijn om tot energiebesparing, en dus lagere kosten voor bewoners te komen.

Volgens Van Veller komen door stijgende energiekosten en oplopende inflatie inkomens heel snel onder druk te staan. Een ‘enorm probleem’, aldus de wethouder. Van Veller voorspelde dat de energietoeslag alleen niet voldoende zal zijn en er in het najaar nadere maatregelen nodig zullen zijn. ‘Als de dijk doorbreekt is er in heel Nederland niet genoeg geld voor’, zo schetste hij het probleem.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter