Nieuws
Rijk investeert 300 miljoen in bereikbaarheid regio

De rijksoverheid stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland om de woningbouw te stimuleren. Voor nieuwe woningen is een goede bereikbaarheid een voorwaarde. Bereikbaarheidsmaatregelen moeten er daarvoor gelijk mee oplopen.

Simon Fortuyn, bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): ,,Met deze afspraken kunnen we stappen zetten in onze plannen voor een betere en duurzame mobiliteit in de zuidelijke Randstad. We hebben een enorme opgave in onze regio met de verwachte 400.000 extra inwoners de komende decennia. Daarvoor zijn woningen nodig én maatregelen om de bereikbaarheid van woningen en werkplekken op peil te houden.”

De rijksoverheid maakte de afspraken met de Provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Deze afspraken zorgen ervoor dat 56.000 woningen versneld gebouwd worden. Verder spraken zij af om in het bestuurlijk overleg in het najaar besluiten te nemen over de volgende bereikbaarheidsplannen:

  • Infrastructuur en Knooppunten lijn Leiden-Dordrecht (Oude lijn). In deze studie bereidt de regio investeringen voor in en rond vier bestaande stations op deze lijn, vijf nieuwe stations en het realiseren van vier sporen tussen Delft en Schiedam,
  • Ontsluiting gebied CID|Binckhorst met hoogwaardig openbaar vervoer plus mobiliteitsmaatregelen voor onder andere de fiets en de verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, een verkenning naar de toekomstige bereikbaarheid per auto, OV en fiets,
  • Besluiten over investeringen in het Rotterdamse metronet en RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden,
  • Verkenning naar de verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer.

Anne Koning, gedeputeerde Zuid-Holland: ,,De regio heeft haar huiswerk gedaan, cofinanciering is geregeld en de plannen liggen op de plank. Wij staan klaar om woningbouw en verstedelijking samen met het Rijk verder op te pakken. We hebben met het Rijk belangrijke besluiten genomen over investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn. Elke investering in ons gebied verdient zichzelf terug in duurzame groei en welvaart en welzijn voor onze inwoners.” (foto MRDH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter