Nieuws
Vertraging bij plannen Van Alphenstraat

Er treedt vertraging op bij de plannen voor de Van Alphenstraat in Voorburg: de straat omvormen tot fietsstraat en bebouwing van de strook tussen de straat en het spoor. Aanleiding vormen de Haagse plannen voor de andere kant van het station. Een Ontwikkelvisie voor het gebied daar loopt vertraging op door gebrek aan ambtenaren. Na de zomer wordt opnieuw gekeken naar de planning aan Haagse kant. Omdat de Ontwikkelvisie de kaders en randvoorwaarden stelt voor de verdere ontwikkeling van het hele gebied, kan ook niet verder gewerkt worden aan de plannen voor de Van Alphenstraat.

Dat heeft projectorganisatie Tertium laten weten aan omwonenden. Door stedenbouwkundig bureau ZUS wordt ondertussen gewerkt aan drie ontwikkelmodellen voor de Van Alphenstraat: het Singelmodel, Van Alphenstadsbos en van Alphen Spoorpark. In alle drie wordt uitgegaan van bebouwing met een oppervlakte van 70.000 vierkante meter met groen en verblijfsruimten. ZUS beschrijft ze zo:

‘Het model Singel gaat uit van een groene stadssingel aan de Van Alphenstraat. Een bomenlaan langs de weg in combinatie met een opwaardering van het bestaande water zorgt voor een doorgaande groene singel waaraan gewoond en gewerkt wordt. De nieuwe bouwblokken worden trapsgewijs opgebouwd zodat ook op de balkons en daken veel groen kan worden gemaakt. In tegenstelling tot de andere twee modellen worden er geen hoogteaccenten toegepast en is er een gelijkmatige verdeling langs de gehele Van Alphenstraat. De nieuwbouw vormt een overgang tussen de laagbouw aan de van Alphenstraat en de hogere gebouwen aan de overzijde van het spoor’.

‘Het model Stadsbos gaat uit van het bestaande groene karakter van de Van Alphenstraat en schept ruimte daar waar een klein stadsbos (tiny forest) kan worden aangeplant. Om deze ruimte te kunnen maken wordt op andere plekken in het plangebied de hoogte opgezocht. Dit hoogte accent zal dan rond de stationsingang worden gepositioneerd, als baken aan het einde van de Koningin Julianalaan. Deze verdeling zorgt ervoor dat rondom de stationsingang een meer stedelijk karakter wordt opgezocht, en het gebied richting de Koningin Wilhelminalaan een meer groen en rustig karakter’.

‘Het model Spoorpark gaat uit van het behoud van de bestaande eiken die op het talud van het spoor staan. Deze grote eiken betekenen veel voor het groene aanzicht van Station Laan van NOI en maken onderdeel uit van het ecologisch netwerk van de stad. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe bebouwing aan de van Alphenstraat richting de straat schuift, en een andere relatie aangaat met het bestaande water wat hier loopt. Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing ontstaat het spoorpark, een ruimte waar iedereen kan verblijven. Door het weghalen van een aantal volumes ontstaat meer verbinding tussen de Van Alphenstraat en het Spoorpark, voor een groenere beleving voor de bestaande bewoners en gebruikers. Door de kronen van de bomen is ruimte voor een mogelijke extra fietsverbinding als onderdeel van de Velostrada die Den Haag met leiden moet gaan verbinden. Deze extra verbinding kan dienen als doorgaande fietsroute, terwijl de van Alphenstraat als fietsstraat zorgt voor meer uitwisseling met andere fietsroutes en bestemmingen’.

‘De keuzes die gemaakt moeten worden: wel of niet de hoogte in, wel of niet een Spoorpark/Van Alphenbos en hoe deze stedenbouwkundige scenario’s zich verhouden tot de bestaande omgeving. Voor de bebouwing geldt een minimum van 55.000 vierkante meter en een maximum van 70.000. Dit betekent dat de omvang van de uiteindelijke massa nog niet vaststaat, en dat het vooral een resultante is van het werk dat we in de komende periode gaan uitvoeren’.

Omwonenden maken zich zorgen over de effecten de plannen op verkeer, parkeren, vogelstand, stand grondwater en licht in hun woningen. Zij willen geen torens in de bebouwing. Het mag ook geen ‘muur’ worden. De nieuwbouw moet zo ver mogelijk richting de spoorbaan komen te staan, zo hebben zij aangegeven. (illustraties Tertium)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter