Nieuws
Diaconessenhuis: 127 tot 164 woningen

Op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg-West moeten na sloop van dat gebouw tussen 127 en 164 woningen komen. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘Kavelambitie’ die de eigenaar van het gebouw en de grond, de Reinier de Graafgroep, heeft gepresenteerd.

Er mag alleen gebouwd gaan worden op het fundament van het gesloopte Diaconessenhuis. De rest van de grond is Rijksmonument en mag niet worden aangetast vanwege restanten van de Romeinse stad Forum Hadriani in de bodem.

Bij de nieuwbouw wordt een ‘overhang’ van 2,4 meter vanaf het fundament gehanteerd. De huidige entreehal verdwijnt helemaal. De parkeerplaats aan de oostkant van het gebouw (tegenover het Integraal kindcentrum dat nu wordt gebouwd) wordt deels bebouwd. Het bedrijfsrestaurant van het Diaconessenhuis aan de Vlietkant wordt vervangen door horeca met een maximale oppervlakte van 150 vierkante meter en een maximale hoogte van 5 meter.

Voor de woningbouw zijn vijf varianten gemaakt waarbij de modellen verschillen in hoogteaccenten, bouwmanier (inspringende etages of niet) en massa van het gebouw (losse gebouwen of grote aaneengesloten blokken). De bebouwing loopt uiteen van 17.300 tot 22.600 vierkante meter. En dus ook het aantal te realiseren woningen. De bouwhoogte varieert van 24 tot 33 meter.

Van de bebouwing wordt 30 procent sociale huur, 20 procent middeldure koop/huur. Er zijn ook seniorenwoningen en woningen voor mensen die zorg nodig hebben voorzien. Minimaal vijf procent van de bebouwing zal niet bestaan uit woningen. Gedacht wordt aan zorg- en/of maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsverzamelruimten, werkwoningen, kleine kantoren. Winkels komen er zeker niet. Parkeren gebeurt op eigen terrein en wel aan de oostkant van het gebied (zijde Integraal kindcentrum).

De groene weide rondom het Diaconessenhuis wordt ingericht als wijkpark met hoogwaardig groen, picknicktafels, rustplekken en een fietsenstalling. Langs de Vliet komt een voetpad. Gedacht wordt ook aan steigers in de Vliet. Daarnaast moet het Romeinse verleden tot leven worden gebracht, bijvoorbeeld in het landschap of via een museum in de nieuwbouw.

De Kavelambitie is een concept waarop inspraak mogelijk is. Pas nadat B&W en de gemeenteraad de ambitie hebben vastgesteld zal de Reinier de Graafgroep gebouw en grond ter verkoop aanbieden. De koper moet zich bij de ontwikkeling dan houden aan de Kavelambitie zoals die is vastgesteld.

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter