Nieuws
Blauwe zone verdwijnt na protest

De blauwe zone op Burgemeester Den Haan-Groenpark in Leidschendam, verdwijnt, ruim een jaar nadat deze was ingevoerd vanwege het grote aanbod van auto’s voor de zestien parkeerplekken die daar voor de deur van een flatgebouw zijn. Dat hebben B&W bekend gemaakt.

Eigenaren van koopwoningen in de flat hebben een parkeerplek in de garage. Huurders parkeerden hun wagens buiten en bezetten daardoor alle parkeerplekken. Deze waren daardoor niet meer beschikbaar voor anderen. Derhalve stelden B&W in april 2021 een blauwe zone in.

Tegen het instellen van de blauwe zone zijn veel bezwaren ingediend, ook door bewoners van omliggende straten die een hogere parkeerdruk daar vreesden.

‘Uit de monitoring is het volgende naar voren gekomen. Op de nabij gelegen Veurselaan is in 2020 een parkeerdruk van 72% gemeten. Bij drie meetsessies op werkdagnachten in mei 2022 is een bezettingsgraad van 90%, 95% en 100% gemeten. De bezettingsgraad op het Burgemeester Den Haan-Groenpark betrof op die momenten respectievelijk 19%, 25% en 19%. Daaruit wordt geconcludeerd dat de ingevoerde maatregel een onevenredig hoge parkeerdruk veroorzaakt binnen de buurt, wat een niet gewenst effect is van het invoeren van de parkeerschijfzone. Om die reden is besloten om de parkeerschijfzone te verwijderen’, aldus B&W nu.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter