Nieuws
Bouwplannen voor leegstaande kerk

In de al veertien jaar leegstaande kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Laan van Nieuw Oosteinde 3 Voorburg, moeten zeventien woningen komen. In de pastorie die er naast staat nog eens zes. Van de te realiseren woningen valt er één in de categorie goedkoop, drie worden bestempeld als middelduur.

Dat blijkt uit stukken die Steenvlinder Kavelmakers, sinds 2020 eigenaar van kerk en pastorie, bij de gemeente heeft ingediend ten behoeve van het verkrijgen van de nodige vergunningen. De kerk, stammend uit 1924, is een Rijksmonument.

De kerk en de pastorie zullen deels gesloopt worden. De gevels blijven wel behouden. In de kerk komt een middenpad van voor naar achter. Aan weerszijden komen de, gestapelde, woningen. De daken van de zijbeuken worden vervangen door glas voor de lichtinval. In het kerkdak komt ook een glasstrook.

De woningen worden tussen 66 en 128 vierkante meter groot. Samenvoegen is toegestaan; splitsen niet. Het zijn casco woningen. De eigenaren moeten ze zelf verder vorm geven. In de tuin tussen kerk en pastorie moeten elf bomen gekapt worden. Dat moet zorgen voor meer lichtinval een plek voor een fietsenberging. De tuin wordt een plek voor alle bewoners. Er komt ook een Vereniging van eigenaren die ook voor de tuin verantwoordelijk wordt. Er zullen kleine bomen geplant gaan worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de geluidbelasting door A12/Utrechtsebaan, het spoor en het verkeer op de Laan van Nieuw Oosteinde/Prins Bernhardlaan te hoog is. Er zijn dus geluidwerende maatregelen aan de woningen nodig. Door de sloop/nieuwbouw treedt geen stikstofprobleem voor natuurgebieden in de omgeving op, zo is berekend.

Steenvlinder zelf spreekt over ‘splitsen, renoveren, restaureren’. Daarbij blijven de gevels in takt doch sommige ‘bijzondere elementen’ niet. Om de woningbouw mogelijk te maken moet de gemeente nog wel het bestemmingsplan wijzigen. Ook de Rijksdienst voor cultureel erfgoed moet instemmen met de plannen. Een tijdschema voor realisatie heeft Steenvlinder niet voorgelegd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter