Nieuws
Massaal ‘nee’ tegen recreatief knooppunt

Er moet geen recreatief knooppunt komen naast de begraafplaats in Wilsveen. Indien dat plan toch wordt doorgezet zullen omwonenden zich er met alle beschikbare middelen, ook juridische, tegen verweren.

Dat bleek tijdens een informatieavond over het voornemen georganiseerd door de Stichting de Tureluur en de gemeente. Het recreatieve knooppunt met horeca zou dagbesteding gaan bieden aan mensen met een beperking. Die zouden ook natuur- en waterbeheer op zich nemen.

Het knooppunt, De Tureluur genaamd, zou eerst op de hoek van Stompwijkseweg en Kostverlorenweg komen, direct achter de A4 bij De Tol in Leidschendam. Omwonenden daar keerden zich tegen dat voornemen. Die bezwaren behielden zij ook na een aanpassing van de plannen. Vandaar dat de Stichting en de gemeente op zoek gingen naar een alternatieve plek. Dat werd een stuk grond naast de begraafplaats in Wilsveen.

De circa 60 aanwezigen, met name omwonenden van beide plekken, uitten massaal hun ongenoegen over het geheel. Zijdens de gemeente werd meegedeeld dat er ‘absoluut’ nog geen keuze is gemaakt. Gezien de stemming in de zaal sprak de gemeentelijke projectleidster over ‘leermomenten’.

Diverse aanwezigen verwezen naar de camping in de Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen, Zoetermeer en Den Haag. Dat zou een ideale plek zijn voor het knooppunt, zo werd gezegd. Een dergelijke voorziening stond ook in de oorspronkelijke plannen voor die polder, zo werd beweerd.

Vanuit de gemeente werd gesteld dat er niet naar Zoetermeer is gekeken aangezien de gemeenteraad het belangrijk heeft gevonden een voorziening als De Tureluur binnen de eigen gemeentegrenzen te realiseren. Daar is ook al 350.000 euro voor gereserveerd.

Een voorstel om per handopsteken te beslissen over de locaties werd door de organisatoren van de avond afgewezen. Dit onder het mom dat het ging om ‘de argumenten er achter’. De aanwezigen werd gevraagd hun mening op te schrijven dan wel te mailen. Ook werd nieuw beraad met verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer toegezegd.

De aanwezigen beklaagden zich over de slechte informatievoorziening en eisten inzicht in alle stukken. Het feit dat het knooppunt tot 20.00 uur open kon zijn, dan wel gebruikt kon gaan worden voor besloten feestjes leidde tot grote verontwaardiging.

Zijdens de Stichting, onderdeel van Ipse de Bruggen gehandicaptenzorg, werd meegedeeld dat men democratisch en in goed overleg tot een besluit wil komen. ‘Wij leggen niets op. Dit is slechts een plan. Het moet wel breed gedragen worden’.

Over het plan wordt al 14 jaar beraadslaagd. Ter plekke bleek dat zelfs bij een locatiekeuze dit jaar, De Tureluur er niet voor 2024 kan zijn. Overigens zijn de kosten van het project nog niet duidelijk, noch de financiering ervan. (foto Ipse de Bruggen; soortgelijk project de Smulhoeve Den Haag)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter