Nieuws
Topberaad over bebouwing Vlietland

B&W van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben topberaad gevoerd over het voornemen 222 recreatiewoningen te bouwen in het noordoostelijke deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit nu de gemeenteraad van Voorschoten ernstige bedenkingen tegen het plan heeft geuit en B&W van Voorschoten hebben toegezegd deze zorgen ook kenbaar te maken in een zienswijze op de wijziging van het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt. Vlietland ligt op grondgebied van Leidschendam-Voorburg.

In een bericht aan de gemeenteraad meldt wethouder Bianca Bremer dat zij naar aanleiding van de ontwikkelingen in Voorschoten contact heeft gezocht met B&W daar. ‘Tijdens dit gesprek is gebleken is dat de zorgen zich vooral centreren rondom veiligheid in het gebied, geluidsoverlast en het kappen van bomen. Uitkomst van dit gesprek is dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de provincie, de eigenaar van Recreatiecentrum Vlietland en de projectontwikkelaar van de recreatiewoningen een informatiebijeenkomst zal organiseren voor de gemeenteraden van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het gebied in de tweede helft van september 2022. Tijdens deze bijeenkomst kunnen betrokken raads- en commissieleden vragen stellen en informatie ontvangen over de plannen’.

Behalve de 222 recreatiewoningen is er ook een groot restaurant gepland alsmede twee grote parkeerplaatsen. De gemeenteraad van Voorschoten vreest een aantasting van de natuur, het afsluiten van een deel van het gebied voor recreanten, verkeers- en parkeeroverlast, geluidhinder en luchtvervuiling. De raad wil dat B&W van Voorschoten in actie komen tegen het plan en erover gaan meepraten zodat de zaken eventueel nog bijgestuurd kunnen worden.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ lag tussen 27 mei 2022 en 7 juli ter inzage. In die periode kon eenieder een zienswijze over het plan indienen. Die worden de komende weken beoordeeld. Mogelijk wordt het ontwerp bestemmingsplan aangepast. In de herfst zou de gemeenteraad het bestemmingsplan dan moeten vaststellen. De gemeente Voorschoten heeft, voor zover bekend, geen zienswijze ingediend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter