Nieuws
Conferentie satellietgegevens en landbouw in Stompwijk

Van 11 tot en met 13 juli komen Europese experts bijeen op Buitenplaats Molenwei in Stompwijk om met elkaar te discussiëren over wat en hoe satellietdata en andere kaartmaterialen bijdragen aan betere prestaties van boeren.

Presentaties van de Europese Commissie gaan over het gebruik van kunstmatige intelligentie voor beleid, en over koolstofboeren (carbon farming): het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodentoestand verbetert. Bedrijven laten zien welke hulpmiddelen zij ontwikkelen om overheden daarin te ondersteunen; vertegenwoordigers van landbouworganisaties geven hun mening over wat dat betekent voor de boer.

Ook voor provincie, gemeenten en waterschappen zijn satellietdata van groot belang omdat zij een belangrijke rol spelen bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Vergunningen, ruimtelijke plannen, bescherming van bodem, water en natuur en andere uitvoeringszaken hebben baat bij goede gegevens. En natuurlijk ook de boer heeft een belang dat beslissingen over zijn bedrijf of land gebaseerd zijn op satellietdata en niet op modelberekeningen of andere algemene kengetallen.

Geïnteresseerd? Kom meedoen en praten en meld u aan bij www.capigi.eu
Programma en sprekers https://www.capigi.eu/CAPIGI-2022/CAPIGI-2022-programme

Steeds meer overheden baseren het landbouw- en ruimtelijk beleid op satellietdata over de agrarische bedrijven, de dieren en de percelen. Met de nieuwe vergroeningsregels als onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat, willen overheden graag met satellietdata meten welke effecten het beleid heeft op zaken als landschapselementen voor de biodiversiteit, bodemgericht landschapsbeheer en verbetering en bescherming van de grondwaterkwaliteit. (foto NEO nl)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter