Nieuws
Petitie tegen bebouwing Vlietland massaal getekend

Een online petitie tegen de bouw van 222 recreatiewoningen en de aanleg van 569 parkeerplaatsen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland is binnen twee dagen door 4100 mensen getekend. In de petitie, gericht aan gemeenteraad en B&W van Leidschendam-Voorburg, wordt verzocht het plan geheel te heroverwegen. Dit onder het motto ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’. Het is een initiatief van Burgerinitiatief Voorschoten.

Bart Carpentier Alting, eigenaar van Vlietland b.v., wijst de kritiek vanuit Voorschoten op het plan ondertussen af. Afgelopen week nam de gemeenteraad van Voorschoten unaniem een motie van PvdA, D66 en GroenLinks aan waarbij geëist wordt dat Voorschoten veel nauwer bij het plan betrokken wordt. Dit vanwege de aantasting van de natuur en het milieu, en het beperken van de toegang tot Vlietland voor recreanten.

Zoals Vlietnieuws gisteren berichtte hebben B&W van Leidschendam-Voorburg al bij hun collega’s in Voorschoten aan de bel getrokken over de kwestie. Vlietland ligt op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg. De bouw wordt mogelijk door een wijziging van het bestemmingsplan.

De reactie van Bart Carpentier Alting op de Voorschotense actie, opgetekend door de Voorschotense Krant: ,,Waar partijen nu op reageren is een relatief kleine wijziging van het bestemmingsplan dat al in 2010 is goedgekeurd door de Raad van State. De wegen en paden in het gebied voor recreatiewoningen blijven volledig toegankelijk voor fietsers, wandelaars en is ook het toe te voegen wateroppervlak openbaar toegankelijk voor recreanten met een bootje. Alleen auto’s worden geweerd op het terrein waar de recreatiewoningen komen.’’

,,Destijds was gekozen voor 222 grondgebonden en gestapelde recreatiewoningen. Dat is nu vanwege de inmiddels gewijzigde omstandigheden niet wenselijk, de gestapelde woningen zouden dan tegen de fly-overs van de Rijnlandroute gaan aankijken. Het worden daarom grondgebonden woningen. Verder hebben we gekozen voor één restaurant in plaats van drie. Ook voor de pleziervaart is het gebied open. Sterker, er wordt zelfs 2,7 ha extra water toegevoegd in de vorm van meertjes en vaarwegen, allemaal openbaar. Tenslotte wordt een aantal parkeerplaatsen weggehaald en verplaatst naar een betere locatie, dichter bij de stranden.’’

,,Het te bebouwen deel is circa 22 hectare groot. De toename van de bebouwing binnen deze oppervlakte is 1,8%. Er komen geen extra toegangswegen alleen een omlegging van een bestaande weg. De aanpassingen op het bestemmingsplan houden ook in dat er per saldo minder bouwvolume zal worden gerealiseerd omdat twee grote gebouwen – een golfclubhuis en indoorsportvoorzieningen – die in het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005 stonden niet gebouwd zullen worden als gevolg van gewijzigde regelgeving en omstandigheden.’’

,,Het overgrote deel van Vlietland is bestemd als recreatiegebied. Alleen het uiterste zuidwesten van Vlietland is bestemd als natuurgebied. Het uiterste noorden van Vlietland is bestemd als gebied voor intensieve recreatie. Op een deel van deze gronden komen de recreatiewoningen. Dit past in het beleid van de provincie en de rijksoverheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat de plannen voor de herinrichting van het uiterste noorden van Vlietland natuurwaarden zullen toevoegen aan dit gebied.’’

,,Spijtig en betreurenswaardig dat partijen onjuistheden naar buiten brengen. Als men bezwaren had tegen de betreffende plannen dan had men dat voor 2005 moeten laten weten. Nu zijn de betreffende plannen reeds goedgekeurd en kunnen deze – op de voornoemde twee aanpassingen na – uitgevoerd worden. Naar verwachting hebben wij dit najaar een onherroepelijk bestemmingsplan en kan er in 2023 gestart worden met de voorbereidingen.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter