Nieuws
Schakenbosch nadert einde

Schakenbosch, de gesloten jeugdhulpinstelling in Leidschendam, nadert zijn einde. Door een daling van het aantal jongeren is de instelling in financiële nood geraakt. Er is nu een projectleider aangesteld die nog voor het eind van dit jaar met een plan moet komen om de zorg anders te gaan regelen. Dat zal dan moeten gebeuren samen met iHUB, een soortgelijke instelling in Rotterdam waar dezelfde problemen spelen.

Dat blijkt uit bijlagen bij de Regiovisiemonitor jeugdhulp Haaglanden 2021. Geconstateerd wordt dat gesloten jeugdhulp onvoldoende productief is en soms zelfs schadelijk voor de jongeren. Al eerder is binnen de Jeugdzorgregio Zuidwest (waar Haaglanden onder valt) besloten het aantal plekken in gesloten jeugdhulpinstellingen te verlagen van 300 in 2019 naar 100 in 2024. Op dit moment kennen de instellingen nog 147 plekken.

De projectleider moet nu met Schakenbosch en iHUB een plan maken gericht op kleinschaliger jeugdhulp, meer hulp in de woonwijk en ‘ambulante’ zorg (op afspraak).

In de regio Haaglanden krijgen nu 30.000 jongeren tot en met 18 jaar jeugdhulp: 10,6 procent van alle jongeren. Het aantal is de laatste jaren gestabiliseerd. Wel stijgen de kosten. Die zijn nu gemiddeld per jongere per jaar 10.000 euro (in 2019 nog geen 9000 euro).

Het percentage jongeren dat voor het eerst jeugdhulp nodig heeft is gedaald van 60 naar 54 procent over de periode 2019-2021. Het percentage jongeren waarbij de hulpduur wordt verlengd of dat na zes maanden weer terugkeert in de hulp, stijgt.

Van alle aanbieders van jeugdhulp (185 in de regio Haaglanden) kent 17 procent een wachttijd van drie maanden of meer. De duur van de hulp is gemiddeld 16 maanden.

Niet alleen de hulp in gesloten instellingen daalt, ook het aantal jongeren in pleeggezinnen neemt af.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter