Nieuws
Stompwijkse paardendagen immaterieel cultureel erfgoed

De Stompwijkse paardendagen staan weer voor de deur (15 tot en met 18 juli). Het evenement staat inmiddels op de nationale lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. In het programmaboekje voor de paardendagen legt Frans Jansen uit hoe dat zit.

‘Op de Nationale Inventaris staan cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel geven van identiteit en continuïteit. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven op basis van maatschappelijke veranderingen. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven ( http://www.immaterieelerfgoed.nl ).

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu. Het geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het met passie en op vrijwillige basis organiseren en doorgeven. De gedachte achter het immateriële erfgoed is door de UNESCO ontwikkeld. Nederland heeft het verdrag in 2012 ondertekend. Daarna is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland opgericht.

De Stompwijkse kortebaan is een cultuuruiting. Het vormt een onderdeel van de jaarlijkse activiteiten. De Stompwijkers kijken er naar uit en leven er naar toe. Met opa en oma, papa en mama naar de kermis en de kortebaan. Dit is doorgeven van generatie op generatie. In haar aard verandert er niet zoveel. Het is nu nog zoals het in 1909 begon. Een draverij over 300 meter op een weiland of op de weg (de Meerlaan) met daarbij de kermis. En toch zijn er steeds zaken veranderd. Denk maar eens aan uitbreiding van de kermis, de techniek bij de kortebaan, aard en vorm van kinderspelen, de landlevenfair, het ringsteken (terug van weg geweest), de ponyrennen en het springconcours.

Het Stompwijks feest geeft een gevoel van samenhorigheid en verbondenheid met elkaar. Wat is het niet gezellig na de ponyrennen of ’s avonds in de tent met het vuurwerk als knallend slotakkoord. Nooit Gedacht (organisator, red.) gaat met haar tijd mee onder invloed van de tijdgeest, opmerkingen van bezoekers en ervaringen van de bestuursleden zelf. Daarmee wordt het een schakel tussen verleden, heden en toekomst.

Hebben we er wat aan? Deze vraag wordt mij wel eens gesteld. Daar ben ik van overtuigd. Alleen moet er steeds aan gewerkt om de voordelen helemaal uit te nutten: ‘de gebraden haantjes vliegen je niet in de mond’. Plaatsing op de lijst is een blijk van waardering van de beoordelingscommissie voor de Stompwijkse gemeenschap voor al het werk dat er in het verleden is gedaan. Het goedgekeurde erfgoedzorgplan dat gebruikt wordt, geeft richting aan de instandhouding van de Stompwijkse Paardendagen.

Vrijwilligers kunnen met trots verwijzen naar hun activiteiten. Zij dragen bij aan de instandhouding van iets moois en bijzonders. Zij dragen bij aan de sociale cohesie van het dorp. En laat dat nu juist een van de sterke punten zijn van de Stompwijkse gemeenschap. Bij werving van nieuwe vrijwilligers kan dit belangrijke motivatie vormen om mee te gaan. Iedere vrijwilliger draagt bij aan het feest, vormt en onderdeel van de traditie. Dit geeft een goed gevoel.

Bij werving van sponsoren is het altijd goed te kunnen verwijzen naar de Nationale Inventaris. Een bedrijf sponsort niet zo maar een evenement, maar immaterieel cultureel erfgoed! Ook maakt plaatsing op de inventaris het mogelijk mee te dingen naar vaak aanzienlijke subsidies van overheden om nieuwe projecten op te starten.

Plaatsing op de lijst geeft ook een zekere bescherming. Het gemeentebestuur heeft immers ook ondertekend. Korte lijnen met de gemeente zijn belangrijk. Wet‐ en regelgeving vormen steeds meer een belemmering. De organisatie van een evenement kan wel wat steun uit die hoek gebruiken.

De Stompwijkse kortebaan is door plaatsing op de inventaris opgenomen in het grote netwerk van alle andere immateriële erfgoedgemeenschappen. Twee maal per jaar organiseert het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) een bijeenkomst met goede sprekers, belangrijke onderwerpen en uitwisselingsmogelijkheden tussen de erfgoedleden. Daar worden leuke ideeën en nieuwe inzichten opgedaan.

Dankzij plaatsing op de Nationale Inventaris kan de Stompwijkse kortebaan meedoen aan het project Immaterieel Erfgoed Sporen. Achtergrond van het project is de gedachte dat het immateriële erfgoed niet meer zichtbaar is als de kortebaan voorbij is.

Er zijn wel YouTube filmpjes te vinden en op de website staan ook veel foto’s en video’s, maar dan moet men ze nog maar weten te vinden. De bedoeling van dit project is dat een bezoeker, een toerist met behulp van een QR‐code vanaf een mooi schildje meteen een indruk kan krijgen van wat een kortebaandraverij is en dan wordt door geleid naar de website van Nooit Gedacht. Daarop is dan te zien wat de Stompwijkse Paardendagen, inclusief de kortebaan, allemaal inhoudt. Ik stel me voor dat dit schildje komt te staan op het terras van De Bles. Er komen veel toeristen en ook voor de Stompwijkers is het gemakkelijk bereikbaar. Dit jaar worden op de kortebaan van Venhuizen opnames gemaakt die als trial voor alle kortebanen gebruikt zal worden. In de loop van dit jaar komen de beelden beschikbaar. Een prachtig initiatief vanuit het KIEN (kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland) dat alle kosten draagt. Een belangrijke mijlpaal in de communicatie over de Stompwijkse Paardendagen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter