Mening
U zegt het maar: De gevolgen hebben een oorzaak

‘Het valt op dat de berichten waarin het gemeentebestuur genoemd wordt, altijd negatief zijn. Ook in gesprekken tussen burgers komt het bestuur er slecht van af. Nu hebben we weliswaar een nieuwe coalitie, die onze gemeente moet gaan besturen en het nieuwe college vindt, zoals uit verschillende berichten blijkt, de nodige ‘lijken in de kast’, maar het oordeel over het bestuur blijft negatief. Wat is de oorzaak? En wat mogen we van dat nieuwe college verwachten?

,,Politiek trekt ego’s aan en sommigen hebben een iets te groot ego”, zei vertrokken wethouder Kist. En ook als je niet van zijn politieke kleur bent, heeft iedereen de waarheid van zijn woorden wel ervaren. Daarbij kwam de schrijnende ondeskundigheid van zowel de wethouders als de gemeenteraad die leunden op externe adviesbureaus die goed betaald, dat is wel duidelijk geworden, compleet foute adviezen gaven. En die wethouders en gemeenteraadsleden hadden niet het gezonde verstand om die fouten te onderkennen.  Vervelend voor het onderwerp ‘ondeskundigheid’ is, dat resultaten uit het verleden wél een garantie voor de toekomst zijn.

Voorbeeld: Marcel Belt zal zich binnen B&W gaan bemoeien met duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en inclusief groen, regionale groenontwikkelingen, milieu en afval); openbare ruimte; Wet maatschappelijke ondersteuning en zorg; burgerkracht (burgerparticipatie, maatschappelijk verantwoord verenigen en inburgering); cultuur en kunst; ontwikkeling Vlietzone en het bouwproject Appelgaarde.

Wat is de samenhang tussen deze  gebieden? Wie het weet mag het zeggen. Het zal bij bemoeien blijven want de heer Belt heeft vooral (alleen?) ervaring op het gebied van duurzaamheid. Dat wordt bij zijn partij ook toegegeven. Écht waar? Dus daar moeten wij het mee doen?! Bij de rest van zijn taken zal hij zich moeten inwerken en vervolgens waar maken. En wat als hij zich niet waarmaakt?!

Een herhaling van wat we van wethouder Van Eekelen gewend zijn? Wat heeft dit met het motto ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ van het coalitieakkoord te maken? Weet u, meneer Belt, ik wil graag verkeersleider worden op Schiphol. Zijn ook duizenden mensen van afhankelijk. Ik weet er niets van, maar ik werk me wel in…

Meneer Belt, het enkele feit dat u deze functie aanvaardde is een ernstige belediging aan ons inwoners en toont dat u volstrekt onverantwoordelijk bent. U zit er voor uw partij en voor uzelf in plaats van voor de gemeente.

Vertrokken wethouder Rouwendal (Die zich moest bijscholen op het gebied van financiën ‘dat hij kreeg’) hekelde de toon in het politieke debat. Het aanpakken van de persoon zelf. De bij voorbaat ingenomen stelling ‘het deugt niet’ in plaats van ervan uit te gaan dat betrokkene goede bedoelingen heeft en erop te vertrouwen dat betrokkene zijn best doet een oplossing te vinden die goed is voor iedereen. Het aanpakken van een persoon is geen debat over de inhoud. Wel persoonlijk en partijpolitiek geruzie. Puberniveau. Daar wordt men niet voor betaald. En dat hoort dus niet in de raadszaal.

De oorzaak van de aanhoudende ellende in de gemeente is dus duidelijk. Die zit structureel in het falen van incompetente bestuurders. Of het gaat om gevaarlijk geplaatste glasvezel- en afvalcontainers, slapen bij de HOV-discussie enz., enz., niets gaat er goed. En dan natuurlijk de aanhoudende problemen rond de Mall. Er wordt alleen wat door onbekwame ambtenaren aan de gevolgen gerommeld. De oorzaak wordt niet aangepakt.

Hierbij een kosteloos advies om de ellende eens aan te pakken; zoals bekend maken zachte heelmeesters stinkende wonden en die Mall is een énorm stinkende wond. Wat verbindt, geeft vertrouwen en leidt tot vooruitgang? Simpel: het aantal getroffen burgers moet eerst tegenover het aantal profiteurs gezet worden. Dan is direct duidelijk waar de échte belangen liggen. Snijd dan direct de meest stinkende wond eruit. Kortom, de Mall moet weg. Dat is een absoluut noodzakelijke stap. Daarmee verdwijnen ook veel andere letterlijk stinkende wonden.

Maar waarmee houdt Mall-eigenaar URW het gemeentebestuur tot nu toe in de greep? Wat maakt dat de belangen van Mall voorrang krijgen boven die van de omwonenden? Is de oorzaak ook hier bestuurlijk falen of is er meer aan de hand? Uitzoeken en doorpakken!

Ons gemeentebestuur was en is doodziek. Het kan niet zo blijven dat het gemeentebestuur gewoon  niet reageert op alle verwijten. Er moeten concrete acties komen op alle problemen van de inwoners en wel voor rekening van de veroorzakers. De irritatie onder de inwoners neemt toe en niet alleen over het weggegooide belastinggeld.

Dus eerst maar eens even wat het gemeentebestuur van ons burgers mag verwachten. De Wet open overheid, op basis waarvan de gedragscode 2018 van het bestuur van de gemeente Leidschendam-Voorburg per 1 mei jongstleden werd gewijzigd, is geen loos middel in handen van de burgers. Dus gemeentebestuur, léés die gedragscode en handel ernaar. Het aantal beroepen tegen besluiten van ons gemeentebestuur was al toegenomen. Het ziet er naar uit dat het er nu veel meer zullen worden als wij burgers naar de oorzaken van de ellende gaan vragen en niet de échte antwoorden krijgen. Wij gaan scherp opletten dat de gedragscode nageleefd wordt. Dat kan het college van ons burgers verwachten.

Gemeentebestuur, nu concreet en per probleem: wat mogen wij van u verwachten? En wanneer?

(Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter