Nieuws
Voorrang kansrijke bouwprojecten

B&W willen voorrang gaan geven aan kansrijke bouwprojecten. Het gaat dan om projecten waarvoor al een bestemmingsplanwijziging door de gemeenteraad is geaccordeerd of om projecten op eigen grond waarbij niet al te veel complexe problemen optreden. Bij die laatste categorie moet het dan wel gaan om projecten met diverse woningen met zeker ook sociale woningbouw.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. Ambtelijk wordt nu bekeken welke projecten om de definities vallen. Een woordvoerster van de wethouder laat desgevraagd weten dat het daarbij zeker gaat om de Duivenvoordecorridor (Vlietvoorde) en Schakenbosch.

Ondertussen heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht dat na 15 juli er geen nieuwe aanvragen voor herzieningen, wijzigingen of uitwerkingen van bestemmingsplannen meer in behandeling worden genomen. Dit met het oog op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Op grond van de Omgevingswet komt er een ander regime voor ruimtelijke ordening waarbij wijzigingen op een Omgevingsplan de maat der dingen wordt.

De ambtenaren zullen reeds lopende procedures inzake wijzigingen van bestemmingsplannen wel afhandelen. Het is de bedoeling dat die allemaal voor het einde van dit jaar ter inzage worden gelegd. Zij kunnen dan ook volgens de oude procedures worden afgehandeld en hoeven dus niet aan de Omgevingswet te voldoen.

Overigens kunnen plannen die afwijken van het bestemmingsplan vaak ook via een aanvraag van een omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Die aanvragen worden wel via ‘bestaand recht’ behandeld. Pas nadat de Omgevingswet is ingegaan gelden er nieuwe regels voor dit soort vergunningen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter