Nieuws
Wethouder uit ferme taal over HOV-tram

Wethouder Jeffrey Keus zal niet schromen te gaan ‘dwarsliggen’ bij de verdere uitwerking van de plannen voor een HOV-tram Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft als dit in het belang is van Leidschendam-Voorburg en met name de inwoners van Voorburg-West. In dwarsliggen om het dwarsliggen ziet hij echter niets.

Dat heeft de bestuurder gisteravond duidelijk gemaakt op een bijeenkomst met inwoners van Voorburg-West. Keus erkende dat de plannen nu vanuit Haags perspectief zijn opgesteld. Naar zijn mening is er nog onvoldoende aan het perspectief vanuit Leidschendam-Voorburg gedacht. ,,De negatieve effecten slaan iets te veel door op Leidschendam-Voorburg’’, aldus Keus.

De wethouder gaf aan dat Leidschendam-Voorburg in elk geval niet slechter van de plannen mag worden, liefst beter. ,,Dat perspectief is niet goed.’’ Hij sprak over ‘oneffenheden in het proces’. ,,Zaken konden beter gaan. Ik ben ook niet altijd tevreden hoe het ging.’’

,,We moeten scherp zijn. Wat wringt er en wat gaat niet goed? Wat vinden wij belangrijk en daar de regie op nemen. Wij zijn een autonome gemeente en hebben dus de regie over ons eigen grondgebied’’, aldus Keus. Hij erkende dat rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag haast hebben. Tegelijk wees hij op de eerder tussen de partijen afgesproken gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

De bestuurder gaf te kennen samen met de inwoners van Voorburg-West uit te willen gaan zoeken waar ‘we’ voor staan. Ook sprak hij over co-creatie; samen het de inwoners naar oplossingen voor problemen zoeken. Hij vroeg de aanwezigen ook pijnpunten voor hem op een rij te zetten. In het najaar zo gaf hij aan, zou er dan een vervolgontmoeting kunnen zijn.

Keus erkende dat er nu al zorgen zijn over de verkeerssituatie op de wegen in Voorburg-West, nog zonder HOV-tram. ,,Daar moeten we dus iets mee.’’ Volgens hem heeft de leefwereld van de inwoners ook te weinig aandacht gekregen bij de HOV-plannen.

De wethouder wees er overigens op dat de ‘fundamentele keuzes’ over de HOV-tram nog gemaakt moeten worden. Er is vanuit de politiek tot nu toe ook geen ‘duiding’ gegeven over het voorstel voor het tracé zoals dat er nu ligt (Binckhorstlaan/Maanweg/Huygenstraverse naar Station Voorburg; Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan/Geestbrug naar Rijswijk/Delft). Over dat tracé sprak hij ook in de voorwaardelijke vorm: ‘als het al zover zou komen’.

Tezamen met de bewoners bekeek de wethouder vervolgens de door hen ervaren knelpunten: kruispunt Westenburgstraat/Maanweg/Regulusweg, groene zone tussen Overburgkade en Maanweg, kruising Binckhorstlaan/Maanweg, kruising Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan, Geestbrug, kruising Prinses Mariannelaan/Laan van Middenburg, situatie Stationsplein, Huygenstraverse.

Keus gaf aan dat de gemeente met een aantal problemen op die punten nu al aan de slag zou kunnen gaan, ook zonder HOV-tram. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter