Mening
Blog: Herinnert u zich deze nog?

‘Het tijd is om niet alleen met de mond te belijden dat er meer betaalbare woningen bij moeten komen, maar dat het aankomt op daden omdat we anders woningzoekenden in de kou laten staan’.

Een citaat uit een op 7 december 2021 door de gemeenteraad aangenomen motie, afkomstig van de hand van D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen. Strekking van de motie: ‘Roept het college van B&W op: uitsluitend bij nieuwbouwprojecten van 10 woningen en meer, geen woningen meer te laten bouwen die duurder zijn dan 600.000 euro’.

De motie was behalve door Peter van Dolen ondertekend door Ron van Duffelen (CDA), Bianca Bremer (GBLV), Nathalie van Weers (GroenLinks), Jochem Streefkerk (PvdA). Hij werd met alleen de stemmen van de VVD tegen aangenomen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Partijen schreven verkiezingsprogramma’s voor de periode 2022-2026 met het oog op de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Na die stembusgang vormden VVD, GBLV en D66 een coalitie.

Op 8 juni openbaarden die drie partijen de tekst van hun coalitieakkoord. In de paragraaf Wonen geen woord over de motie. Noch over het beperken van de instemming tot nieuwbouw voor woningen met een verkoopprijs boven zes ton.

De eerste debatten in de gemeenteraad over het coalitieakkoord zijn geweest. En ook daar werd over de motie-Van Dolen gezwegen.

Nu is Peter van Dolen geen gemeenteraadslid meer. Maar Wouter Jorissen was destijds fractievoorzitter, is hij trouwens nog, en onderhandelde namens D66 over het coalitieakkoord.

Zijn reactie op de vraag wat er met de motie gebeurd is: ‘In het coalitieakkoord zetten we in op een gevarieerd woningaanbod en op middenbouw. Bestaande moties/afspraken hebben we er niet in opgenomen, tenzij de strekking ervan werd aangepast. Vorige coalitie heeft al wel gereageerd op de betreffende motie natuurlijk’.

Met die laatste zin verwijst hij naar een brief van oud-wethouder Floor Kist (GroenLinks) aan de gemeenteraad over de motie, gedateerd 25 januari. Kist noemde de motie ‘lastig uitvoerbaar’. Hij stelde dat de gemeente weinig invloed heeft op de woningprijs.

Alleen via de huisvestingsverordening, in het bestemmingsplan of bij bouwen op gemeentegrond zou de wens uit de motie uitgevoerd kunnen worden. De gemeente zou het ook bij grondverkoop als eis kunnen vastleggen. Het bespreken met ontwikkelaars bij het afsluiten van zogenoemde anterieure overeenkomsten kon altijd, aldus Kist.

‘Lastig uitvoerbaar’ betekent niet onmogelijk. En Kist gaf ook de mogelijkheden aan. Getuige de reactie van Wouter Jorissen wil men er bij D66 kennelijk niet aan. Overigens staan er wel meer dingen in het akkoord die al vastliggen. Maar dit terzijde.

GBLV dan wellicht. Bianca Bremer is nu wethouder. Van wonen nota bene. Haar rechterhand bij de coalitie-onderhandelingen was Walter Rosbenders, nu fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Zijn eerste reactie: ‘In het coalitieakkoord zijn alleen nieuwe punten opgenomen. De motie lag er al en hoeft dus niet opgenomen te worden in het akkoord’. Nog enig aandringen: ‘Zoals eerder aangegeven is dit punt niet opgenomen in het akkoord. We hebben in dit akkoord ingezet op een gevarieerd woning aanbod. De motie lag er al voor het akkoord en is door Kist beantwoord’.

Jorissen en Rosbenders zijn het roerend eens; zelfs in vrijwel dezelfde bewoordingen. De cruciale vraag ‘gaat de coalitie de motie uitvoeren?’ laten ze onbeantwoord. Gevoeglijk kan worden aangenomen dat het antwoord ‘nee’ luidt. Anders had coalitiegenoot VVD er wel voor gezorgd dat er iets over in het coalitieakkoord kwam te staan.

Het is in dit licht ook niet vreemd dat in de verkiezingsprogramma’s van D66 en GBLV de wens verwoord in de motie-Van Dolen ontbrak. Het blijft dus bij ‘met de mond belijden’ en het ‘woningzoekenden in de kou laten staan’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter