Nieuws
Nieuwe aanpak bij plannen Appelgaarde

B&W kiezen voor een nieuwe aanpak bij het plan voor grootschalige woningbouw aan de Appelgaarde en een herinrichting van de omgeving. Omwonenden krijgen de mogelijkheid zich uit te spreken over de plannen voor het hele gebied tussen Hofzichtlaan, treinspoor, rijbaan Appelgaarde en voetbalveldje. De scheiding tussen woningbouw Appelgaarde 2-4 en de rest vervalt.

De burgerparticipatie over het project is de afgelopen jaren regelmatig vastgelopen op het onderscheid tussen de woningbouw Appelgaarde 2-4 en de herinrichting van de rest van het gebied. Het leegstaande kantoor Appelgaarde 2-4 zou plaats moeten maken voor drie woontorens met 300 tot 400 woningen. Omwonenden vinden dat veel te massaal.

B&W kiezen nu voor een integrale benadering. Dat moet niet alleen het plan voor de gebiedsontwikkeling verbeteren maar ook de burgerparticipatie. Onzekerheid voor omwonenden wordt zo verkleind. B&W willen wel vasthouden aan het eerder afgesproken bouwvolume van minstens 35.000 vierkante meter. Als het zorgvuldig kan zelfs meer.

In een bericht aan de gemeenteraad meldt wethouder Marcel Belt dat hij op 1 juli op bezoek is geweest in de wijk en heeft gesproken met een vertegenwoordiging van de bewonersorganisaties. ‘Er is in goede sfeer en op opbouwende wijze gesproken over de zorgen en kansen voor de gebiedsontwikkeling Appelgaarde. Op 6 juli heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel om in de ontwikkeling Applegaarde te kiezen voor een integrale benadering’.

‘Op 7 juli is het voorstel besproken tijdens een participatieavond over Appelgaarde. Het voorstel is tijdens die avond goed ontvangen en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Na de zomer zal het participatietraject door middel van een aantal interactieve sessies verder vorm krijgen, dit zal leiden tot een concept ruimtelijk kader. Ik verwacht daarom in het eerste kwartaal van 2023 de gemeenteraad een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van Appelgaarde ter vaststelling te kunnen aanbieden’.

Overigens komt de focus in het proces te liggen op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg. Dat betekent dat een strook direct langs het spoor (Haags grondgebied) buiten beschouwing blijft. In het oorspronkelijke plan zou op die strook ook een flat komen, evenwijdig aan het spoor ter hoogte van de huidige parkeerplaats bij het station aan de Appelgaardekant.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter