Nieuws
Nog veel te veel afval

Inwoners van Leidschendam-Voorburg produceren per persoon per jaar 251 kilo restafval. Dat is veel meer dan de doelstelling zoals die voor 2020 was bepaald: 100 kilo. ‘De gemeente staat in de komende periode nog voor grote uitdagingen op het gebied van afvalinzameling’, aldus wethouder Marcel Belt in een bericht aan de gemeenteraad. Hij sluit een aanpassing van beleid niet uit.

Het bericht van de wethouder gaat over een aanpassing van de Afvalstoffenverordening uit 2016. Zo wordt het per wijk bekijken wat de meest passende vorm van afvalinzameling is, vastgelegd.

Met de komst van een nieuwe afvalverwerker HVC is er ook ruimte voor nascheiding. Het vorige college van B&W heeft al besloten nascheiding van PMD-afval (plastic, metaal, drankverpakkingen) voor hoogbouw en gestapelde woningen mogelijk te maken.

In de aanpassing van de Afvalstoffenverordening wordt nu de mogelijkheid opgenomen om in de toekomst nascheiding ook bij eengezinswoningen in te voeren als uit evaluatie zou blijken dat dit, in het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer (financieel en milieutechnisch), leidt tot betere resultaten, aldus Belt.

De wethouder laat verder weten dat de wettelijke plicht om gft (groenafval), papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen per 1 januari wordt uitgebreid met textiel en gevaarlijke afvalstoffen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter