Nieuws
Bouwplannen Herenstraat Voorburg ter inzage

De gemeente heeft het plan voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe Hoogvliet supermarkt en 36 woningen op de plek van Herenstaat 40 tot en met 54, Vlietstraat 2, 2A en 6 alsmede Raadhuisstraat 47A in Voorburg – het zogenoemde Plan Waaijer – ter inzage gelegd. Eenieder kan de stukken tot 25 augustus raadplegen en middels een zienswijze bezwaar tegen de plannen maken.

Herenstraat 40 wordt gesloopt. Bij Herenstraat 42, een rijksmonument, wordt de achtergevel gestript/gesloopt voor de aansluiting van de nieuwbouw. Herenstraat 44, 46, 48, 50A, 50B, 50C, 52 en 54 + Vlietstraat 2 en 2A worden deels gesloopt en vervangen; Vlietstraat 6 wordt vervangen waarbij het uitgangspunt is waardevolle elementen worden geïntegreerd in de te realiseren nieuwbouw.

Van de 36 woningen zijn er al twee in de bestaande panden. Die worden behouden. Van de resterende 34 komt twee derde in het gebied achter Herenstraat 44 tot en met 48; de rest komt achter de gevels van Herenstraat 50, 52 en 54. Daar zit nu onder andere de Hoogvliet supermarkt die gaat verdwijnen.

In het gebied gaat het niet alleen om het Rijksmonument Herenstraat 42 (het voormalige postkantoor/Raadhuis van Voorburg), de werken moeten ook plaatsvinden in door de gemeente beschermd stads- en dorpsgezicht.

De parkeergarage krijgt ongeveer 97 plekken. De in- en uitgang komt aan de Raadhuisstraat (zes meter breed). In de Raadhuisstraat komt ook de toegang tot de expeditie van de supermarkt (zeven meter breed).

Het totale bouwoppervlak in het gebied beloopt nu 4435 vierkante meter. Dat wordt straks 9100 vierkante meter.

De gemeenteraad heeft op 5 juli een voorlopige verklaring van geen bezwaar afgegeven. Nadat de zienswijzen zijn beoordeeld en de plannen eventueel op grond daarvan zijn aangepast, moet de gemeenteraad die verklaring definitief maken.

De stukken liggen ter inzage bij het gemeentelijke Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam). De stukken zijn in te zien op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en deels http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1916.Herentuyn-ON01).

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14070, vermeld hierbij zaaknummer 695024.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter