Nieuws
Bouwplannen ‘gered’

B&W hebben met ontwikkelaars nadere afspraken gemaakt over woningbouw op een aantal plaatsen in de gemeente. Dat was nodig omdat na 15 juli geen nieuwe afspraken ter zake meer in behandeling werden genomen vanwege de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2023.

De nieuwe afspraken betreffen:

= Duivenvoordecorridor Leidschendam (gebied tussen N447 en Vliet tussen de bebouwde kom en de gemeentegrens), ook bekend als Vlietvoorde. Het gaat om een zogenoemde ‘allonge’; een bijlage bij de reeds eerder gemaakte afspraken met WDevelop/BPD,

= Aankoop woning Veursestraatweg 296C Leidschendam (in bouwgebied Duivenvoordecorridor).

= Het voornemen voor het aangaan van een overeenkomst inzake het gebied Noorthey/Schakelstuk/Gamma Leidschendam. Het Schakelstuk ligt achter Vlinders aan de Vliet,

= Leidsekade 6 tot en met 10 Leidschendam. Het betreft een allonge bij de overeenkomst tot sloop/nieuwbouw met Waterland Real Estate,

= Intentieovereenkomst bouw jongerenwoningen Vlietweg 3 Leidschendam met Wibaut projectontwikkeling,

= Anterieure overeenkomst gemeente en Borghese Real Estate over bouw van 295 appartementen in Klein Plaspoelpolder (KPP) Leidschendam op de plek van het leegstaande Total-kantoorgebouw annex kantoor Damsigt en de parkeerplaats daar achter. De overeenkomst regelt hoeveel Borghese de gemeente moet betalen voor werken in de openbare ruimte. Met de deal kan de sloot van het kantoorgebouw starten.

Op 1 januari 2023 treedt, naar verwachting, de Omgevingswet in werking. Door deze wet gaan een aantal zaken veranderen. Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen bestaan niet meer onder de Omgevingswet. Deze worden vervangen door een Omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2023 kunnen daarom geen nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen meer ter inzage worden gelegd. Bestemmings- en wijzigingsplannen op basis van de huidige regelgeving worden nog wel afgehandeld als deze als ontwerp voor 1 januari 2023 ter inzage worden gelegd. Dit is geregeld in het overgangsrecht.

Om te voorkomen dat een ontwerp bestemmingsplan niet op tijd ter inzage kan worden gelegd worden vanaf 15 juli 2022 geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Dat heeft te maken met de doorlooptijd van circa 6 maanden die nodig is om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen. Hierdoor wordt voorkomen dat een bestemmingsplan tijdens het proces omgezet moet worden naar een omgevingsplan, wat voor vertraging zal zorgen.

Voor alle projecten waarmee de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders al heeft ingestemd en het bestemmingsplan moet worden aangepast, geldt de bestemmingsplanstop niet. In die gevallen kan de normale bestemmingsplanprocedure nog worden doorlopen. Aanvragen om bestemmingsplanwijziging die na 15 juli 2022 worden ingediend, kunnen vanwege de doorlooptijd niet meer op tijd ter inzage worden gelegd en moeten daarom ‘omgebouwd’ worden tot een wijziging van het omgevingsplan.

Voor initiatiefnemers betekent deze werkwijze dat lopende bestemmingsplanprocedures voor 31 december 2022 als ontwerp ter inzage worden gelegd of al zijn vastgesteld nog op de huidige manier worden doorlopen. Aanvragen om een bestemmingsplanwijziging na 15 juli 2022, kunnen vanwege de doorlooptijd niet meer op tijd ter inzage worden gelegd. Echter, wenselijke initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan kunnen via een andere procedure (omgevingsvergunning) gerealiseerd worden.

Initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide WABO-procedure) worden gerealiseerd. Het indienen van aanvraag omgevingsvergunning blijft wel mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor aanvragen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com