Nieuws
FNV niet juichend over coaliteitakkoord

FNV-Netwerk Zuid-Holland Centraal heeft gereageerd op het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66:  ‘Het akkoord bevat veel goede punten, maar heeft weinig oog voor de noodzakelijke sociale aanpak in de komende jaren. Wij hebben het akkoord vooral vergeleken met het FNV-Tienpuntenplan dat een jaar geleden is toegestuurd aan de raadsfracties. Enkele punten:
– Bestaanszekerheid. De FNV vraagt aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg om ons pleidooi voor een minimumloon van € 14 te onderschrijven,
– Werkgelegenheid en ondersteuning van uitkeringsgerechtigden. We missen aandacht voor het vergroten van arbeidskansen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Het zou goed zijn als de gemeente zorgt voor echte banen (dus met een vast dienstverband) en beperken van flexwerk,
– Wonen. Er is een groot gebrek aan sociale huurwoningen. We vinden in het akkoord hiervoor weliswaar aandacht, maar geen specifieke uitwerking,
– Zorg voor kwetsbaren, jeugdzorg en hulp. Het akkoord heeft aandacht voor kwetsbaren op gebieden als wonen en duurzaamheid, vervoer en  mobiliteit, financiële problematiek. We missen een initiatief om de achterstand in de jeugdzorg aan te pakken. De financiering van diverse plannen is echter onduidelijk’.

De volledige reactie van de FNV is inmiddels gestuurd naar B&W en de gemeenteraad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com