Nieuws
Gedeputeerde over HOV-tram: straten opnieuw inrichten

‘Voor een goede en veilige inpassing van de tram moeten bepaalde straten opnieuw worden ingericht. Ook is het de bedoeling om in samenspraak met omwonenden deze straten veiliger te maken voor fietsers en voetgangers’. Dat schrijft gedeputeerde Anne Koning in een brief aan Provinciale Staten over de HOV-tram tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, met aftakking naar Rijswijk/Delft. De provincie is één der partners in het project.

‘In het gebied rondom stations Den Haag CS, HS en Laan van NOI en de Binckhorst, komen minimaal 25.000 nieuwe woningen en veel nieuwe werkplekken. Al deze mensen moeten makkelijk, snel en veilig naar hun huis, werk en voorzieningen kunnen reizen. Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, is investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en veilige fiets- en looproutes noodzakelijk. Nu al loopt het verkeer geregeld vast’.

De gedeputeerde verwijst naar het reeds gedane onderzoek. Dat had drie doelen zo schrijft ze: ‘1. het mogelijk maken van de gebiedsontwikkelingen in de Binckhorst en het Central Innovation District (CID), oftewel het gebied tussen en rondom de drie intercity stations van Den Haag; 2. het verbeteren en niet verergeren van de knelpunten op de (hoofd)wegen, het spoor en bus, tram en metro, waaronder de rijksweg A4 en het Rijswijkseplein; 3. het completeren van het regionale openbaar vervoer- en fietsnetwerk’.

‘Uit de onderzoeksfase blijkt dat hoogwaardig openbaar vervoer nodig is als mobiliteitsmaatregel. Het blijkt dat de tram de beste optie is boven de bus en lightrail’.

In haar brief spreekt Koning over ‘een nieuwe fase in het proces’. Zij duidt daarbij op het ter inzage leggen van de voorlopige voorkeursvariant: vervoermiddel (tram) en tracé (Binckhorstlaan/Maanweg/Huygenstraverse naar Station Voorburg; Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan/Geestbrug naar Rijswijk/Delft).

In het najaar zal het Rijk een besluit nemen over hun deel van de financiering, stelt Koning. ‘Uiteindelijk zal de voorkeursbeslissing worden vastgelegd in een gezamenlijk bestuursakkoord door de betrokken partijen’. Dat zijn: rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter