Nieuws
Mogelijk toch aansluiting op warmteleiding

B&W houden een toekomstige aansluiting op een warmteleiding tussen Rijswijk en de Leidse regio, langs de A4, open. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie op het plan voor de aanleg van de leiding zoals de provincie Zuid-Holland dat ter inzage heeft gelegd. Tot nu toe noemde de gemeente het ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat men van de warmteleiding gebruik zou gaan maken.

In een brief aan het provinciaal bestuur schrijven B&W nu onder het hoofdstuk ‘overige aandachtspunten’: ‘Zo vindt het college van B&W de mogelijke inpassing van enkele T-stukken (aansluitmogelijkheden) ter hoogte van onze gemeente in het (voorkeurs)tracé belangrijk om mogelijke latere aantakking te vergemakkelijken. Geadviseerd wordt met deze T-stukken en de bijbehorende aftakruimte richting onze gemeente rekening te houden in de keuze van het voorkeursalternatief en de (milieu)effecten mee te nemen’.

B&W hikken wel aan tegen de mogelijke komst van een pompstation in de leiding op grondgebied van Leidschendam-Voorburg. ‘Indien overwogen wordt dit pompgebouw op of nabij ons grondgebied te plaatsen, wordt geadviseerd om in goed overleg te bekijken hoe hierbij tot een acceptabele oplossing gekomen kan worden waarbij in het participatietraject ook omwonenden en andere belanghebbenden geconsulteerd worden. Het college hecht daarbij ook grote waarde aan het uitgangspunt dat het pompgebouw niet wordt geplaatst in open (onder meer veenweide) gebied’.

De warmteleiding (WarmtelinQ) gaat restwarmte uit de Rotterdamse haven transporteren. Deze kan gebruikt worden als alternatief voor gasgebruik. Het is een project van de rijksoverheid, provincie, Gasunie en energiebedrijf Vattenfall.

Alle betrokken partijen hebben daartoe begin deze maand het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland ondertekend. Zij gaven hiermee het startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding. De verwachting is dat in de loop van 2025 de aanleg van de leiding kan starten en in medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd kan worden.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter