Nieuws
Beraad over steun toeristische sector

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan zich beraden over de steun die zij geven aan de toeristische sector. Dit nu er dit voorjaar veel minder aanvragen zijn gedaan voor de Subsidieregeling toerisme dan in voorgaande jaren: 19 tegen 44 in 2021 en 88 in 2020. Dat meldt gedeputeerde Willy de Zoete in een brief aan Provinciale Staten.

‘Helaas moet ik constateren dat het aantal ingediende projecten dit jaar minder groot is dan bij de vorige openstellingen. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen in de evaluatie van de regeling die we gaan starten na het zomerreces. Mogelijk was de openstellingsperiode te kort, of blijkt ook het voorjaar geen geschikt moment voor een toeristische regeling’.

‘Daarnaast heeft de toeristische sector de afgelopen periode veel tegenslagen moeten incasseren. Die een zware wissel hebben getrokken op de bedrijfsvoering qua financiering en inzet van personeel. Op basis van de evaluatie hoop ik u een goed beeld te schetsen van de resultaten van de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland, inclusief aanbevelingen voor een vervolg’.

‘Voor 2023 is wederom een subsidieplafond van €500.000,= vastgesteld. Mede op basis van de evaluatie, zullen Gedeputeerde Staten begin 2023 besluiten hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet. Daarbij zullen Gedeputeerde staten zich gaan bezinnen op de vraag hoe Provincie Zuid-Holland de toeristische sector de komende tijd verder kunnen versterken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter