Nieuws
Provincie stelt voorwaarden aan meer woningbouw

De provincie wil wel meewerken aan de wens van het rijk om tot en met 2030 235.460 extra woningen te bouwen, maar stelt daar wel voorwaarden aan. Dat blijkt uit een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan Provinciale Staten.

Zo zal het rijk eerst duidelijk moeten maken hoeveel geld met steekt in het verbeteren van de spoorbaan Leiden – Dordrecht (de ‘Oude Lijn), HOV-verbindingen zoals Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg respectievelijk Rijswijk/Delft, en hoeveel geld er voor projecten is uit het Nationaal Groeifonds.

Verder zijn er afspraken nodig over mobiliteit, betaalbaarheid van woningen, stikstofuitstoot, tekorten aan ambtenaren om de plannen te realiseren, geluidoverlast.

Zuid-Holland heeft eerder aangeboden maximaal 225.000 extra woningen te realiseren. Dit bij een behoefteraming van 230.0220. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) wil echter meer. ‘De minister maakt een politieke keuze’, aldus Smit.

Van de te realiseren woningen moet twee derde in de categorie betaalbaar vallen: sociaal en middelduur. Daarnaast wil de minister dat Zuid-Holland 65.000 woningen voor ouderen realiseert: zogenoemde nultredenwoningen en clusterwoningen.

Volgens Smit gaat het bij alle plannen niet om ‘stenen stapelen’. De mens staat volgens hem centraal. Die moet zich prettig voelen in de straat, wijk, stad. Hoe dan ook is er rijkshulp nodig om de plannen te kunnen realiseren.

Er vindt nu een ‘realiteitscheck’ plaats van alle plannen. Die moet 1 oktober zijn afgerond. Daarna worden er concrete afspraken gemaakt door provincie en rijk. Die moeten dan voor 1 januari vertaald worden in regionale deals waardoor ook gemeenten gebonden zijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter