Nieuws
GroenLinks tegen woningbouw Vlietland

GroenLinks is tegen de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het is volgens de oppositiepartij ‘zeer onwenselijk’ het plan, dat uit 2005 stamt, door te laten gaan. Vlietland ligt in Leidschendam-Voorburg. Dit najaar beslist de gemeenteraad over een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de woningbouw kan starten.

‘De bouw van de vakantiewoningen zal schadelijk zijn voor de natuur in de regio. Bomenkap, verkleining van het leefgebied, verdere verstoring van de rust, verminderde opname van CO2 en fijnstof zullen de aanwezige flora en fauna ernstig verstoren. De voorgenomen compensatie in het recreatiepark is niet voldoende om deze schade aan de biodiversiteit ook maar deels ongedaan te maken. GroenLinks zou het college van Leidschendam-Voorburg dan ook willen herinneren aan de aandacht voor de natuur, die in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg uitvoerig wordt beleden’, aldus gemeenteraadslid Michiel van der Heiden.

‘De lokale recreatiemogelijkheden voor inwoners van de regio in en rondom het natuurgebied worden op deze manier aanmerkelijk kleiner. Op de nog wel beschikbare plekken zal het drukker worden door voornamelijk mensen van buiten de regio. Tenslotte is met de komst van dit park een groot deel van Vlietland niet meer openbaar toegankelijk, terwijl deze openbare ruimte juist zo belangrijk is voor mensen in de directe woonomgeving voor natuurbeleving, sport, beweging en recreatie’.

‘GroenLinks was blij verrast met de groene plannen in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg. Wij willen dit college bij deze dan ook aan hun groene ambities herinneren. Daarnaast vragen wij aandacht voor de massaal getekende petitie tegen deze plannen. Luister naar de natuur. Luister naar de omwonenden. Stop de plannen voor de vakantiewoningen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter