Nieuws
B&W Voorschoten: ‘zorgen’ om Vlietland; PvdA boos

B&W van Voorschoten maken zich ‘zorgen’ over de bouw van recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat kan de recreatieve- en natuurwaarden van het gebied aantasten en zorgen voor overlast.

Dat staat in een zogenoemde zienswijze die B&W aan de collega’s van Leidschendam-Voorburg hebben gezonden. Leidschendam-Voorburg wil door een wijziging van het bestemmingsplan de bouw laten starten.

De PvdA in Voorschoten heeft woedend gereageerd op de zienswijze van het eigen college van B&W. PvdA-raadslid Arnold Postuma stelt dat B&W niet hebben voldaan aan een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie.

Daarin stond dat B&W van Leidschendam-Voorburg gevraagd moest worden geen onomkeerbare besluiten te nemen; een pro forma zienswijze in te dienen zodat er ruimte kwam voor informatie uitwisseling om daarna pas inhoudelijk te reageren; de grote zorgen van de gemeenteraad over te brengen en de tekst van de motie mee te sturen. Volgens Postuma is dat allemaal niet gebeurd en hij wil nu weten waarom niet.

B&W van Voorschoten schrijven wel in de zienswijze dat ze betrokken willen worden bij de uitwerking van de plannen. Zij stellen verder dat wegen en paden in het gebied vastgelegd moeten worden; vragen compensatie voor natuur die verdwijnt door de bouwplannen; waarom het parkeerterrein Vinkepad verdwijnt; hoe het zit met zonering ten opzichte van woonhuizen in Voorschoten (150 meter afstand) en wat zalenverhuur bij te realiseren horeca te betekenen heeft.

Burgerinitiatief Voorschoten hekelt ondertussen politici Leidschendam-Voorburg. Terwijl een online petitie tegen de bouw van 222 woningen in Vlietland al 15.000 keer is getekend, en politici zich elders druk maken over het voornemen blijft het in Leidschendam-Voorburg ‘oorverdovend stil. Wanneer gaan de partijen in de gemeenteraad kleur bekennen?’

‘Het onderwerp leeft breed in de regio en veel mensen maken zich diepe zorgen dat het natuur- en recreatiegebied voor een groot deel zal verdwijnen en er verstedelijkt gebied voor in de plaats komt, alleen nog beschikbaar voor (buitenlandse) toeristen en beleggers’, aldus Burgerinitiatief Voorschoten.

Het Burgerinitiatief vraagt om een integraal plan voor Vlietland, inclusief de huidige en toekomstige kosten en baten: ‘wat wordt er nu veranderd en waarom, wat gaat er alsnog door van het oude bestemmingsplan uit 2005 en wie betaalt wat? De exploitant, de projectontwikkelaar of draait de belastingbetaler op voor de kosten terwijl er een stuk fijne leefomgeving en natuur voorgoed verloren gaat?’

Volgens Burgerinitiatief ontbreekt in het ontwerp bestemmingsplan een eenduidig verkavelings- en inrichtingsplan. Twee geluidwallen ontbreken, waarvan één tot 12 meter hoogte. De wallen zullen bestaan uit vervuilde grond, afgedekt met een meter schone grond. ‘Dit kan naast het risico op verzakking, ook gevaar opleveren voor de gezondheid van spelende kinderen en de kwaliteit van de waterhuishouding. Omwonenden hebben hierover grote zorgen en vragen zich af hoe gevaarlijke situaties worden voorkomen, wat de risico’s zijn op de korte en lange termijn en wie hiervoor de aansprakelijkheid draagt’.

‘Verder leven er grote zorgen over het vele groen dat dreigt te verdwijnen. Er blijkt niet uit het plan om hoeveel bomen, struiken, planten en vogels het gaat en waar en hoe dit wordt gecompenseerd. Natuur van 50 jaar oud dreigt te worden opgegeven. Hoe rijmt de verstedelijking van een natuurgebied zich met de huidige inzichten rond het voorkomen van hittestress, met nieuwe wet- en regelgeving en met de klimaat-, stikstof- en wooncrises?’

‘Met ons Burgerinitiatief hopen we snel antwoorden te krijgen die de zorgen wegnemen, met het vooruitzicht dat het plan zodanig wordt aangepast dat Vlietland groen en open blijft voor iedereen, nu en in de toekomst’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter