Nieuws
Meer ongewenst gedrag bij ambtenaren

Bij de gemeentelijke vertrouwenspersonen zijn vorig jaar door ambtenaren 8 klachten neergelegd inzake ongewenste omgangsvormen: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en/of discriminatie. Dat waren er 3 meer dan in 2020. In beide jaren werkten ambtenaren door coronamaatregelen veelal van huis uit.

Dat blijkt uit het Jaarverslag Integriteit dat B&W naar de gemeenteraad hebben gezonden. Bij de vier vertrouwenspersonen werden in totaal twaalf zaken aangedragen; één minder dan over 2020. Van de acht klachten die in 2021 binnen kwamen inzake ongewenste omgangsvormen betrof het in vijf gevallen een vrouw, in drie een man.

Geen van alle klachten leidden tot een intern feitenonderzoek. In 2020 gebeurde dat nog wel in één geval. Daaruit bleek echter geen schending van het gemeentelijke integriteitsbeleid.

B&W laten weten dat zij alle kwetsbare functies binnen het ambtelijk apparaat in kaart gaan brengen. Het gaat dan om functies die gevoelig zijn voor misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en/of discriminatie. Indien nodig worden vervolgens maatregelen genomen om die kwetsbaarheid te verminderen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter