Nieuws
CDA en PvdA: Geen woningen in Vlietland

De fracties van CDA en PvdA in Provinciale Staten zijn tegen de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit vragen die de statenleden Evelyn Hijink (PvdA), Willem Minderhout (PvdA) en Moniek van Sandick (CDA) aan Gedeputeerde Staten hebben gesteld.

‘Er bestaan al sinds 2005 plannen voor het bouwen van recreatiewoningen, zijn de afspraken die gemaakt zijn in het verleden onomkeerbaar? Kan de provincie de plannen voor dit vakantiepark van de gemeente Leidschendam-Voorburg tegenhouden? Zijn Gedeputeerde Staten (GS) bereid alle mogelijke juridische wegen in te gang zetten om deze plannen te stoppen en van Vlietland een beschermd natuur- en recreatiepark te maken, toegankelijk voor iedereen? Zo nee, waarom niet’, zo luiden enkele vragen.

Volgens de vragenstellers is Vlietland een belangrijk recreatie- en natuurgebied voor de regio Haaglanden, Voorschoten, Leiden en omstreken. ‘De charme is dat omwonenden heerlijk kunnen genieten van de natuur, zwemmen en recreëren in het groen en op het strandje. Het recreatiegebied is een gebied van iedereen en voor iedereen toegankelijk en een belangrijk onderdeel van een gezonde, beweegvriendelijke en groene leefomgeving. Ook is het gebied bekend om de vele soorten vogels die het gebied ook gebruiken als broedplaats. Het gebied is de laatste jaren al ernstig ingeperkt door de komst van de RijnlandRoute en de verbreding van de A4’.

‘Past het voorgenomen recreatiepark in de visie van de provincie en in het coalitieakkoord? Zijn GS het met de omwonenden eens dat omwonenden recht hebben op een natuur/ recreatiegebied, vrij toegankelijk voor iedereen? Zijn GS het ermee eens dat juist in zo’n druk bevolkt gebied het natuur en recreatiegebied Vlietland een cruciale heeft voor een gezonde leefomgeving? Vele soorten vogels zijn te vinden in Vlietland en gebruiken het gebied ook als broedplaats, is dit bekend bij GS en kan onderzocht worden wat de impact zou zijn van deze plannen op het leefgebied van de vogels en de biodiversiteit? De provincie maakt een gebiedsvisie op de Vlietzone, hoe ziet zij deze ontwikkelingen binnen die visie?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter