Nieuws
Provincie moet ethische adviesraad krijgen

De provincie Zuid-Holland moet een ethische adviesraad krijgen. Dit om de toepassing van nieuwe ICT-technieken in natuurbeleid, bij mobiliteit en energie, kortom de leefomgeving van de inwoners, te toetsen. Alleen zo kan een zorgvuldige toepassing waarmee schijnwerkelijkheden en misbruik van data wordt voorkomen en de veiligheid en privacy worden gewaarborgd, zeker gesteld worden.

Dat stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in een advies aan Gedeputeerde Staten. Onder invloed van dataverzamelingen, nieuwe technologieën en artificiële intelligentie (AI) raken de digitale wereld en de fysieke steeds meer met elkaar verweven, aldus PAL. Dat verwevenheid zal de komende jaren alleen maar sterker worden.

‘In het natuurbeleid spelen digitale sensoren en -analyse een steeds belangrijkere rol voor het nemen van beleidsmaatregelen. Bij de infrastructuur (mobiliteit en wegbeheer) wordt de fysieke omgeving (mede) afhankelijk van digitale componenten, zoals sensoren en zenders. Voor het realiseren van een circulaire economie (een economie zonder afval, red.) is de beschikbaarheid van digitale informatie over de herkomst en waarde van grondstoffen cruciaal’.

De ethische raad zou tegenwicht moeten geven aan ICT’ers die eenzijdig gericht zijn op digitale techniek, aldus PAL. In de raad zouden mensen moeten zitten die ervaring hebben met bewoners maar ook filosofen die morele dilemma’s goed kunnen benoemen en zorgen voor de juiste vraagstelling. Naast professionals met deskundigheid over technologie assessment, privacy, en ethiek zou het helpen om een aanbestedingsdeskundige op te nemen in de raad.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter