Nieuws
Drinkwater te goedkoop om zuinig mee te doen

‘Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen’. Volgens berichten van drinkwaterbedrijven de laatste tijd, dreigt in de toekomst een tekort aan drinkwater in Zuid-Holland. De Algemene Water Partij (AWP) wil bevorderen dat burgers en bedrijven zuiniger gaan doen met drinkwater.

De AWP pleit voor het invoeren van het zogenoemde waterspoor, waarbij burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op basis van hun eigen drinkwaterverbruik. ,,En dan ook geen korting voor grootverbruikers, zoals nu nog het geval is”, zegt Voorburger Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP in Delfland. ,,Voor huishoudens met een gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er in principe niets, maar waterverspillers passen nu misschien toch hun gedrag aan”.

Voorbeeld: een huishouden van twee-of-meer personen betaalt nu al een vaste heffing van ongeveer 270 euro zuiveringsheffing in waterschap Delfland. Een huishouden verbruikt 120-140 kuub water per jaar. Stel voor dit rekenvoorbeeld het gemiddelde verbruik op 135 kuub. De toeslag op het drinkwaterverbruik is dan 270 / 135 = 2 euro per kuub, boven op de normale drinkwaterprijs van circa 1 euro per kuub. Een huishouden dat per jaar 20 kuub meer verbruikt dan gemiddeld (dus 155 kuub), betaalt dus 20 x 2 = 40 euro extra aan zuiveringsheffing. En omgekeerd, een huishouden dat 20 kuub minder verbruikt (dus 115 kuub), betaalt 40 euro minder.

De AWP vindt dit ook eerlijker voor kleine huishoudens, die nu evenveel zuiveringsheffing moeten betalen als grote huishoudens. Maar het allerbelangrijkste is dat het zo ‘lonend’ wordt om zuiniger om te gaan met leidingwater. Door bijvoorbeeld de tuin te sproeien vanuit een regenton, of door korter te douchen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter