Nieuws
Protestvlaggen boeren blijven nog hangen
De gemeente is vooralsnog niet van plan de protestvlaggen die boeren hebben opgehangen aan lantaarnpalen weg te halen. Het gaat om de omgekeerde nationale driekleur. Volgens een woordvoerster van B&W zijn er ook bij de gemeente reacties binnengekomen van inwoners die het omkeren van de vlag betreuren. Burgemeester Jules Bijl wil binnenkort met een delegatie van agrariërs in Stompwijk gaan overleggen over de situatie. Protest op eigen erf is toegestaan, maar is op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verboden als het gaat om voorwerpen vastgemaakt aan lantaarnpalen. Gisteren lieten de provincie Zuid-Holland weten de protestvlaggen en spandoeken langs wegen, bij kruispunten en op viaducten te gaan weghalen. Rijkswaterstaat heeft dat al gedaan.

De politie, Rijkswaterstaat en de besturen van diverse veiligheidsregio’s in Oost Nederland hebben boeren in een verklaring opgeroepen hun acties op snelwegen in dat gebied te staken:

‘Afgelopen nacht zijn op verschillende plekken in onder andere Oost-Nederland onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren. Wij begrijpen dat zij een signaal willen afgeven en respecteren dat zij uiting geven aan de zorgen die zij hebben. Dat recht hebben zij, net als ieder ander. Maar met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties. Door de politie wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

Demonstreren is een grondrecht en zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, is veel mogelijk. Gemeenten, provincies en kabinet zijn ook hierover in gesprek met boeren. Maar acties zoals vannacht brengen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar en kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken en dat laatste kan vooral met deze droogte vergaande gevolgen hebben, ook belemmert het de hulpdiensten bij het uitvoeren van hun taak.

Onze oproep aan de betreffende boeren is dan ook: Stop met acties die gevaarlijke situaties opleveren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter