Nieuws
Provinciale Staten in de fout

De Commissaris der Koning, Jaap Smit, moet een besluit van Provinciale Staten van 15 juni voor vernietiging door de Kroon voordragen. Dit omdat het in strijd is met de Grondwet, Waterschapswet en goede bestuurlijke verhoudingen.

Dat stellen de vertegenwoordigers van bedrijven binnen de besturen van waterschappen (VWB) in een brief aan de provincie en het kabinet. De werkgeversorganisatie VNO/NCW heeft soortgelijke brieven gezonden.

Waterschappen hebben algemene besturen van 30 leden. Daarvan worden er 21 gekozen door de bewoners van het gebied waar het waterschap over gaat. De overige negen zetels worden toegekend aan vertegenwoordigers van agrariërs in het gebied, eigenaren van natuurgebieden en representanten van bedrijven in het gebied van het waterschap. Elk 3 personen.

Provinciale Staten hebben nu besloten dat het aantal niet-gekozen vertegenwoordigers in het bestuur van een waterschap van negen naar zeven terug wordt gebracht. De reductie gaat ten koste van de vertegenwoordigers van bedrijven. Hun aantal zetels gaat terug van 3 naar 1.

De nieuwe zetelverdeling geldt voor alle waterschappen in Zuid-Holland, dus ook Rijnland en Delfland die het gebied van Leidschendam-Voorburg bestrijken. Waterschappen worden feitelijk bestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit vijf leden waaronder een door de Kroon benoemde Dijkgraaf.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter